Bilde av Morten Sars
Verden slik vi kjenner den er i endring, og alle organisasjoner vil bli nødt til å tilpasse seg endringer i markedet, nye krav fra kunder og ansatte med høyere forventninger. Nøkkelen til å lykkes med denne endringen er å skape engasjement og sikre involvering av de ansatte.

Morten Sars

Senior Manager, Consulting, HR Transformation, EY Norge

Drives av å skape varig og bærekraftig endring ved hjelp av mennesker. Teknologi-beundrer. Finner indre fred på fjelltopper og på squashbanen.

Morten er Senior Manager i EY Consulting og er tilknyttet People Advisory Services. Han leder faggruppen HR-transformasjon i Norge, hvor vi hjelper kunder gjennom større endringer på HR-feltet, med fokus på blant annet HR-strategi, organisasjon, design av operativmodell og smidig implementering. 

Mortens hovedfokus er å hjelpe kunder gjennom helhetlige endringsløp, med et spesielt fokus på mennesker og teknologi. 

Med mer enn sju års erfaring fra strategisk og operasjonell HR fra et globalt perspektiv, har Morten hatt nøkkelroller i flere prosjekter knyttet til innføring av ny HR-teknologi og større organisasjonsendringer innen HR. Han har også erfaring med kompensasjonsordninger og transformasjon av lønnsfunksjonen. 

Morten har en mastergrad i Organisasjon, Ledelse og Arbeid fra Universitetet i Oslo fra 2014. Morten startet i EY i oktober 2018 og jobber på Oslo-kontoret.

Building a better working world – Slik utgjør Morten en forskjell

Morten hjelper kunder med å skape vellykkede HR-funksjoner. Målet er at HR-avdelingen skal kunne støtte de overordnede selskapsmålene på en bedre og mer effektiv måte. 

Et av de viktigste midlene for å nå dette målet er å fokusere på brukeren. Ved å benytte seg av brukersentrert design i HR-transformasjonen kan vi skape HR-tjenester som virkelig betyr noe for folk. 

En annen sentral faktor i vellykkede HR-funksjoner er evnen til å trekke på teknologi for å bedre samarbeid. Morten er teknologifokusert og tror virkelig på kraften som ligger i velfungerende teknologi som støtte til mellommenneskelig samhandling. Med bedre verktøy følger bedre prosesser, som leder til et bedre arbeidsliv for alle.

Kontakt Morten