Bilde av Petter Amundsen
Kundene har alltid vært i fokus og gjennom det får vi utviklet oss best mulig ved å sørge for gode leveranser.

Amund Petter Amundsen

Partner, Kontorleder for Trøndelag og Sør-Helgeland

Jeg har jobbet med revisjon og rådgivning siden 1992 og har vært partner siden 2000. Fritiden blir brukt til idrett og friluftslivet for å henge med i svingene til mine to skiaktive unger.

Fokusområder Rådgivning Assurance
Kontor Trondheim, NO

Amund er partner og kontorleder for Trøndelag og Sør-Helgeland. Amund er også leder for Assurance og har erfaring fra revisjon og rådgivning knyttet til små, mellomstore og store/ børsnoterte foretak. Han har hatt ulike roller innenfor både fag og marked, herunder erfaring fra forelesninger og pådriver for IFRS-Forum Trøndelag. 

Amund er utdannet siviløkonom fra Høyskolen i Bodø og statsautorisert revisor fra NHH. På siviløkonomstudiet var hovedfokuset på transport, logistikk og innovasjon.

Building a better working world – Slik utgjør Amund en forskjell

"Som kunde skal du oppleve at vi har god oppførsel gjennom å ha høy integritet, vise respekt og bidra til et godt samarbeid. Videre at vi har driv, entusiasme og mot til å gå foran. Samtidig skal dere være trygge på at vi bidrar til å bygge varige verdier for dere ved å sikre at de riktige tingene blir gjort innenfor våre kompetanseområder".

Kontakt Amund Petter