Foto av Dan Jakob Wangen, EY Norge
Jeg hjelper kunder på hele bærekraftsreisen, fra å forstå hvorfor bærekraft er vesentlig til endringsledelse og implementering.

Dan Jakob Wangen

Partner, Assurance, Climate Change and Sustainability Services, EYs Amplifier, EY Norge

Sivilingeniør med spesialisering i industriell økologi. Jobber på tvers av sektorer med fokus på hvordan vi kan skape endring ved teknisk forståelse sammen med et nyansert bilde av megatrender.

Dan har spisskompetanse innen klimarisiko, bærekraftsrapportering og strategi, herunder bedriftsspesifikk rådgivning om hvordan bedrifter kan tilpasse strategien sin i henhold til markedsforventninger og risiko som følge av klimaendringer.

Dan er overbevist om at næringslivet er nøkkelen til det grønne skiftet og at riktig fokus på bærekraft kan gi store konkurransefortrinn for bedrifter.

Han er utdannet sivilingeniør innen Energi og Miljø fra NTNU, med en spesialisering innen industriell økologi. Han har tidligere jobbet som prosjektleder i et leverandørselskap til olje- og gassindustrien, hvor han ledet produksjonen av rørkomponenter.

I EY har Dan spesialisert seg på blant annet strategiutvikling, styringssystemer, klima og miljørisiko, samt klima- og bærekraftsrapportering. Her er kvantifisering av energiforbruk og klimagassutslipp en fellesnevner.

Building a better working world – Slik utgjør Dan Jakob en forskjell 

«Building a better working world handler for meg om hvordan vi kan begrense påvirkningen næringslivet har på omverdenen, samtidig som vi ivaretar mulighetene som ligger i det grønne skiftet for samfunnets, miljøets og næringslivets beste. ​

Jeg har de siste årene jobbet på tvers av mange ulike sektorer, som blant annet olje og gass, prosessindustri, bioindustri, avfallsbehandling, finans, detaljhandel og kunnskapsformidling. Dette har gitt meg god oversikt over hva beste praksis innen implementering, rapportering og styring betyr».​

Kontakt Dan Jakob