Bilde av Egil Jakobsen
De beste rådgiverne vil endre atferd og tilegne seg nye ferdigheter i takt med at næringslivet blir mer globalt, komplekst og digitalisert.

Egil Jakobsen

Partner, Advokat, Tax, EY Norge

Småbarnsfar til to jenter. Liker å løpe, jage 2000-metertopper i Jotunheimen og gå på ski på fjellet.

Egil er partner i EY og jobber med sektorene energi og eiendom innenfor forretningsområdet skatt og avgift. Han startet sin karriere i EY i 2007 etter endt juridisk utdannelse ved Universitetet i Oslo. Siden ansettelsen har Egil jobbet mye med restrukturering av virksomheter og gått gradene inntil han ble tatt opp som partner i 2018. Egil er advokat, og fikk sin advokatbevilling i 2013.

Building a better working world – Slik utgjør Egil en forskjell

Næringslivet står overfor løpende behov for å tilpasse operasjonelle og legale strukturer. Egil har spesialisert seg innen nasjonale og grenseoverskridende restruktureringer, og har en nøkkelrolle knyttet til fagansvar og prosjektstyring i slike transaksjoner.

Egil bidrar til vårt formål ‘building a better working world’ ved å være en pådriver for utvikling og optimalisering av EYs tverrfaglige kompetanse innen restrukturering av virksomheter. Han er spesielt opptatt av utvikling av strukturelle løsninger for marginforbedring for eiendomsutviklere og tilpasning av legalstrukturer knyttet til endringer i regulatoriske rammebetingelser i kraftsektoren. I tillegg jobber Egil med legal restrukturering over landegrensene for å hjelpe kunder med å tilpasse virksomheten sin til endringer i regulatoriske og konkurransemessige forhold i en stadig mer globalisert økonomi. Videre fokuserer han på strukturelle tilpasninger for å legge til rette for delsalg av virksomheter både i nasjonale og internasjonale transaksjoner.

Kontakt Egil