photographic portrait of Gunnar
Jeg inspireres av å jobbe med kunder som ønsker å få til noe, og som vil utgjøre en forskjell! Jeg vil bruke mine erfaringer og det omfattende EY nettverket for å bringe inn kompetanse, gi nye perspektiver, løse utfordringer og skape verdi.

Gunnar Westgaard

Energy, Business Transformation, Associate Partner, Consulting, EY Norge

Lang arbeidserfaring fra inn- og utland. Liker å skape resultater gjennom teamarbeid og godt humør. Bor ved Hamar. Trives med både høyt og lavt tempo i skog og fjell.

Kontor Oslo, NO

Gunnar er Associate Partner i Consulting innenfor enheten Performance Improvement. Han er ansvarlig for EYs rådgivningstjenester mot norsk kraftnæring.

Gunnar har hatt flere ulike lederstillinger kraftsektoren, og han har også lang erfaring fra shippingsektoren.

Han har erfaring som program- og prosjektleder relatert til strategi, forretningsutvikling, asset management, lønnsomhetsforbedring, digitalisering, RPA/automatisering og risikokartlegging innen sektorene energi og shipping.

Gunnar har inngående kjennskap til den teknologiske utviklingen i kraftnæringen, samt rammebetingelser og andre drivere som påvirker sektoren.

Gunnar var prosjektleder og medforfatter for kapittel om forretningsutvikling i boken «Innovasjon i praksis – Veien til den andre siden» som kom ut desember 2014.

Gunnar er utdannet MSc fra NTNU på Institutt for marin teknikk. Han har også gjennomført Executive Short Programmes på BI innenfor Forretningsanalyse og utvikling, metoder og verktøy.

Han er sertifisert av IAM innenfor Asset Management.

Building a better working world – Slik utgjør Gunnar en forskjell

"Jeg vil skape resultater med kunder og kolleger, der vi sammen løser problemer og utfordringer. 

Jeg har i ulike sammenhenger bidratt til mange typer verdiskapning, og at mennesker får mestringsfølelse og en mer meningsfylt hverdag. Dette ser jeg fram til å fortsette med."

Kontakt Gunnar