Bilde av Hanne Sofia Norrby
Jeg bistår våre kunder med å effektivt formidle finansiell informasjon av høy kvalitet.

Hanne Sofia Norrby

Director, Financial Accounting Advisory Services (FAAS), Assurance, EY Norge

Engasjert konsulent og revisor. Ivrig mosjonist og hundeeier.

Fokusområder Assurance
Kontor Oslo, NO

Hanne har jobbet i EY siden 2012, både i rollen som revisor og konsulent. I dag jobber Hanne med regnskapsmessige problemstillinger innenfor IFRS og NGAAP, samt bistår kunder ved IFRS konverteringer, oppkjøp og kapitalmarkedstransaksjoner. Hun holder også kurs og foredrag.

Hanne har utdannelse fra Norges Handelshøyskole og er statsautorisert revisor.

Building a better working world – Slik utgjør Hanne en forskjell 

"Jeg etterstreber å se problemstillinger fra kundes perspektiv. Ved å samarbeide godt med kunde kommer vi sammen frem til løsninger. Sluttresultatet er en effektiv formidling av finansiell informasjon som gir høy informasjonsverdi til brukerne av regnskapet".

Kontakt Hanne