Foto av Ina K. Rosenberg, EY
Engasjert og løsningsorientert. Drivende. Nysgjerrig. Liker å lære og dele kunnskap. Omsettes profesjonelt til å drive og lede prosesser til det bedre for CFO-er, økonomi- og regnskapsledere.

Ina K. Rosenberg

Partner, Assurance, Leder Financial Accounting Advisory Services (FAAS) i Bergen, Nasjonal leder av EY Entrepreneur Of The Year, EY Norge

Stor glede av å arbeide sammen med vekstskapere og bistå med løsninger, forenkling og kunnskap innen regnskap og rapportering. Har tre barn og to hunder og liker å være både til sjøs og til fjells.

Ina er partner på vårt kontor i Bergen, og leverer tjenester både innenfor revisjon og finansiell rådgivning. Hun leder avdelingen Financial Accounting Advisory Services på ca. 15 personer i tillegg til flere store revisjonsoppdrag og team.

Inas store engasjement for vekstskapere og vekstselskaper synliggjøres gjennom hennes rolle som nasjonal og regional leder av EY Entrepreneur Of The Year, verdens største vekstskaperprogram.

Ina er utdannet både fra BI og Handelshøyskolen og har en master i revisjon og regnskap. Hun har bred og lang erfaring fra revisjon av små og store selskap, forbedringsprosjekter, internkontroll, regnskap og rapportering. Hun er løsningsorientert og strekker seg langt for kunder og ansatte.

Building a better working world – Slik utgjør Ina en forskjell

"For meg er building a better working world de gangene jeg klarer å løfte og utvikle andre, både gjennom egne team eller ute hos ulike kunder. Det å dele kompetanse, tilegne seg ny og gjøre den nyttig for andre er mitt bidrag til en forhåpentligvis inkluderende vekst for våre kunder og gjennom det i et større perspektiv".

Test message

Kontakt Ina