Bilde av Ine H Dahl, EY

Ine H Dahl

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Drevet av bærekraftig endring og samfunnsforbedring, studerer spansk på fritiden.

Kontor Oslo, NO

Ine arbeider som konsulent i EYs avdeling for klima og bærekraft (CCaSS), med hovedfokus på ESG-risiko i leverandørkjeden. Hun bistår kunder i å forstå og håndtere ESG-risiko og har erfaring fra shipping-, telekom- og kjemisk industri. Ine har en mastergrad i økonomi og administrasjon med spesialisering innen energi, naturressurser og miljø fra NHH. Hun har også en master i internasjonal ledelse fra CEMS. Sammen med sitt CCaSS-team leder de bedrifter gjennom regulatoriske rapporteringskrav som CSRD, EUs taksonomi, SFDR, Regnskapsloven §3-3c, og den norske Åpenhetsloven. Videre bistår hun bedrifter i å tilpasse deres strategier ved å gjennomføre dobbel vesentlighetsanalyse og sørge for at deres bærekraftmål samsvarer med overordnede regulatoriske rammeverk.

Building a better working world – slik utgjør Ine en forskjell

«Ved å vektlegge inkludering, åpenhet, tillit og samarbeid, er Ine overbevist om at fremtiden tilhører de som er klare for å utfordre status quo og tilpasse seg det raskt skiftende forretningslandskapet. Hun har gitt råd til kunder om risiko for potensiell negativ påvirkning på menneskerettigheter i leverandørkjeden og bistått med implementeringen av Åpenhetsloven, samt gjennomføring av dobbelt vesentlighetsanalyse.»

Kontakt Ine