Bilde av Ingvild Onshuus Kågen
Det regulatoriske landskapet er både kompleks og endres raskt. De beste rådgiverne tilegner seg ny kunnskap og jobber på tvers med andre fagdisipliner til det beste for kunden.

Ingvild Onshuus Kågen

Partner, Advokat, Leder for bank og finans, EY Norge

Partner som liker å trene styrke, kjøre raske biler og gå på tur i fjellet med familie.

Ingvild er partner og advokat i EY. Hun jobber med sektorene bank og finans og fast eiendom innen forretningsjus. I tillegg jobber hun med kunder innen blokkjede og krypto. Hun startet sin karriere i EY i 2016, etter å ha jobbet som juridisk ansvarlig i bank. Før det var hun seksjonssjef ved namsmannen i Oslo og senere advokat i advokatkontorer.

Ingvild jobber både med regulatoriske spørsmål, compliance og selskapsrett. Hun synes det er spennende å se hvordan ny teknologi og tjenester både skaper økt konkurranse, men også nye muligheter for bank sektoren, f.eks. gjennom DeFi (desentralisert finans). Hun jobber med mulighetsrommet innen ny teknologi både fra et regulatorisk, compliance og selskapsrettslig perspektiv.

Building a better working world – Slik utgjør Ingvild en forskjell

Ingvild har urokkelig tro på å bringe de rette menneskene, med riktig bakgrunn, til kundene. Vi må ha dyp fagkompetanse, men også evne til å omsette fagkompetansen inn i en praktisk hverdag for kundene. For å være en god rådgiver må vi lytte til kunden og forstå, mer enn å være ivrig på å selge et produkt. Det å bygge relasjoner og tillit med kundene over tid gir en god verdi. Ved å jobbe sammen, og ikke i konkurranse, kan ulike fagdisipliner bidra til resultater som gjør at kunder kommer rasker i mål på en kostnadseffektiv og helhetlig måte. Her er EY unike.

Kontakt Ingvild