Bilde av Ingvild Rasmussen

Ingvild Rasmussen

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Tror på en helhetlig tilnærming til et rettferdig grønt skifte

Som konsulent i EYs bærekraftsteam (CCaSS) jobber Ingvild hovedsakelig med utvikling av bærekraftsstrategier og dobbelt vesentlighetsanalyser, attestering av rapporteringskrav som Global Reporting Initiative (GRI), GHG-protokollen, og EUs bærekraftsdirektiv CSRD. Hun er opptatt av at selskaper og organisasjoner tar en helhetlig tilnærming til det grønne skiftet og jobber for en rettferdig omstilling.

Ingvild har bachelor i PPE (filosofi, politikk og samfunnsøkonomi) og master i Internasjonale relasjoner fra Universitetet i Oxford. Før hun begynte i EY, har hun jobbet med bærekraft innen matsystemer i Norge og internasjonalt med bærekraftsstrategi- og ledelse i London.

Building a better working world – Slik utgjør Ingvild Rasmussen en forskjell

Ved å jobbe i et dyktig bærekraftsteam bidrar Ingvild til at norske organisasjoner får verktøyene og støtten de trenger til å omstille seg på en hensiktsmessig, rettferdig og effektiv måte.

Ingvild hjelper organisasjoner i ulike sektorer med å utvikle gode omstillingsplaner og bærekraftsstrategier, og med transparent og kvalitetssikret rapportering av dette.

Kontakt Ingvild