Bilde av James Higham, EY
Jeg er lidenskapelig opptatt av å hjelpe selskaper med å forstå og håndtere deres risiko og innvirkning på klima- og biodiversitet.

James Higham

Senior Manager, Nordic Climate & Nature Lead, Klima- og bærekraftstjenester, EY Norge

Hjelper kunder i hele Norden, på tvers av sektorer og bransjer med å oppnå netto nullutslipp og netto positive konsekvenser for biologisk mangfold.

Kontor Oslo, NO

James leder EY Nordic Nature and Climate tjenestetilbud. Han er spesialist på klimaendringer og naturstrategi, og hjelper selskaper med å transformere virksomhetene sine for å oppnå netto nullutslipp og naturpositivitet.

Hos EY har James ledet team som takler bærekraftsutfordringer for selskaper i et bredt spekter av bransjer, inkludert fornybar energi, olje og gass, akvakultur, produksjonstjenester, gruvedrift, profesjonelle tjenester, transport og mer innenfor emner fra grønn strategi til rapportering og forsikring.

James har jobbet som senior miljørådgiver og tidligere ledet et selskaps arbeid med klima, biologisk mangfold og sirkulær økonomi før hans karriere i EY. Han har også tidligere vært forsker i et energiselskap.

James har tverrfaglig utdanning med erfaring fra arkitektonisk design, en BSc i biologi med fordypning i biokjemi og en MSc i Carbon Management fra University of Edinburgh.

Building a better working world – Slik utgjør James en forskjell

Å bygge en bedre verden handler om å hjelpe selskaper med å vokse og trives, samtidig som de tar de riktige valgene for å redusere avtrykket på klima- og natur.

Jeg har jobbet for å gjøre dette ved å hjelpe selskaper med å måle, rapportere og redusere klimagassutslipp og kartlegge konsekvenser for biologisk mangfold.

For å sikre bærekraftsrapportering av høy kvalitet har jeg også utviklet vesentlighetsanalyser og ledet arbeid med rapportering i henhold til GRI, GHG-protokoll, GSI og nasjonale standarder for biodrivstoff.

For å hjelpe organisasjoner med å ta informerte valg har jeg gjennomført ESG-aktsomhetsvurderinger, utviklet verktøy for ansvarlige investeringer og skrevet rapporter om klima- og bærekraftstemaer for offentlige og private institusjoner.

Kontakt James