Bilde av Jonas Julien
Jeg veileder bedrifter gjennom et stadig mer komplekst regulatorisk miljø med effektiv kommunikasjon av vesentlig informasjon i den finansielle rapporteringen.

Jonas Julien

Senior Manager, Assurance, Financial Accounting Advisory Services (FAAS), EY Norge

Jonas har vært i EY siden 2014. Med fokus på IPO-advisory hjelper han selskaper med å navigere på veien mot å bli et børsnotert selskap.

Jonas støtter selskaper i en rekke nøkkelområder, inkludert forberedelser for økte regulatoriske krav, forbedring av finansiell rapportering og oppfyllelse av noteringskrav. Hans allsidige rolle omfatter børsnoteringsforberedelser, transaksjoner, IFRS konverteringer og styrking av internkontroll. 

Med erfaring fra finansiell revisjon, regnskapsrådgivning og utleieoppdrag bruker Jonas sin praktiske innsikt til å gi sine kunder et solid grunnlag for viktige beslutninger. 

Jonas har en mastergrad i Økonomi og Administrasjon fra Universitet i Stavanger.

Building a better working world – slik utgjør Jonas en forskjell

Jonas er en aktiv bidragsyter ved å hjelpe selskaper oppnå vellykkede børsnoteringer, overholde regulatoriske krav og etablere en robust praksis for finansiell rapportering. 

Hans engasjement for å forenkle komplekse finansielle prosesser og effektivt formidle finansiell informasjon fremmer åpenhet og investortillit.

Kontakt Jonas