Bilde av Magnus Broks
Jeg er opptatt av å være tett på våre klienter og gi innsiktsfulle råd, som bidrar til at de lykkes med å håndtere risikoer og skape verdier i transaksjonene de gjør.

Magnus Broks

Partner, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert og proaktiv rådgiver som er opptatt av historien bak tallene. Lagspiller. Glad i god litteratur.

Magnus er partner i EYs transaksjonsavdeling og har 12 års erfaring med due diligence og rådgivning knyttet til oppkjøp, salg og børsnotering av virksomheter, for både industrielle og finansielle aktører. Han arbeider løpende med klienter i en rekke bransjer, samtidig som han har et særskilt ansvar for transaksjoner innen eiendom, reiseliv, bygg og anlegg.

Magnus er utdannet siviløkonom med en master i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har også en master i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI.

Building a better working world – Slik utgjør Magnus en forskjell

"Større mangfold i næringslivet er en sak som er viktig for meg. Som leder innenfor et forretningsområde som tradisjonelt har hatt en for lav kvinneandel, bidrar jeg aktivt i rekrutteringsaktiviteter og andre arrangementer som EY Corporate Finance Woman of the Year. Det er motiverende å se at stadig flere dyktige kvinner velger å gjøre karriere innen finans og transaksjoner, og at mangfoldet for øvrig også øker. Mangfold skaper mangfold – og er en viktig katalysator for innovasjon og verdiskaping".

Kontakt Magnus