Bilde av Malin Opedal Meland - Senior Consultant

Malin Opedal Meland

Senior Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Seniorkonsulent med erfaring fra finansiell og ikke-finansiell rapportering. Malin hjelper kunder med bærekraftattestasjon og forbedring av bærekraftrapportering for tillit i markedet.

Kontor Oslo, NO

Malin er seniorkonsulent i EYs Climate Change and Sustainability Services Team (CCaSS) og har vært en del av EY i snart fire år. Hun har erfaring fra finansiell revisjon av klienter innen ulike bransjer og jobber nå med bærekraftsrelaterte tjenester for et bredt spekter av kunder. Malin leverer tjenester knyttet til attestasjon og utvikling av bærekraftsrapporter, og strategiutvikling.

For å videreutvikle selskapers bærekraftsrapportering leverer Malin også tjenester knyttet til myndighetskrav som CSRD og regnskapsloven §3-3c.

Malin har en mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen, Universitetet i Agder og er statsautorisert revisor i Norge.

Building a better working world – slik utgjør Malin en forskjell

Malin utgjør en forskjell gjennom å hjelpe kunder med å forbedre sin bærekraftrapportering. Kvalitet, åpenhet og balanse i bærekraftrapporteringen er viktig for at samfunnet skal kunne ha tillit til informasjonen, for at interessenter skal kunne ta informerte valg, og for at vi skal få til en bærekraftig omstilling av samfunnet.

Kontakt Malin