Bilde av Mari Junker

Mari Junker

Manager, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Mari jobber for at bærekraftsinformasjon skal få mer tyngde i beslutningsprosesser og tror noe av nøkkelen ligger i å øke tilliten til informasjonen som presenteres.

Kontor Oslo, NO

Mari er manager i den norske avdelingen for klima og bærekraft og har vært en del av EY siden 2018. Hun jobber primært med tjenester tilknyttet bærekraftsrapportering og attestasjon, hvor hun bistår et bredt spekter av kunder med ulike problemstillinger. Mari har et særlig fokus på å veilede selskaper i den regulatoriske utviklingen, spesielt innenfor EU-taksonomien og Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), hvor hun bistår selskaper med å forstå hvilke implikasjoner regelverkene har på selskapenes virksomhet. Hun ønsker at næringslivet skal se forbi rapporteringskravene over til det strategiske for å omstille seg gjennom å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet.

Hun er utdannet siviløkonom og har også en mastergrad i regnskap og revisjon, begge fra Handelshøyskolen BI. Hun jobbet tidligere i EYs avdeling for finansiell revisjon, en erfaring hun drar god nytte av i sitt arbeid med bærekraftsrapportering og attestasjon.

Building a better working world – Slik utgjør Mari en forskjell

Mari har troen på at bærekraftsinformasjon vil tillegges mer vekt i beslutningsprosesser dersom interessentene har større tillit til informasjonen som presenteres. Hun bidrar til dette gjennom attestasjon av bærekraftsrapporter og ved å overføre kunnskap om finansielle rapporteringsprosesser til bærekraft. Hun mener dette vil bidra til å effektivisere prosessene og at bærekraftsrapportering kan hente mye inspirasjon fra internkontroller innen finansiell rapportering, noe som vil øke datakvaliteten og robustheten, og igjen tilliten.

Hun tror at kompetanse og samhandling fra ulike fagområder og avdelinger er viktig for å lykkes med bærekraft, og jobber for å knytte avdelinger som økonomi, bærekraft og drift sammen i felles fora for kunnskapsdeling.

Kontakt Mari