photographic portrait of Merete
Jeg motiveres av å utvikle og jobbe med gode team, sammen kan vi oppnå fantastiske resultater.

Merete Skage

EY Norden Strategy and Transactions Partner

Engasjert transaksjonspartner som er opptatt av å utgjøre en positiv forskjell. Fokus på havbruk. Trives godt i den hektiske transaksjonssyklusen. Tenker best på en fjelltopp.

Kontor Bergen, NO

Merete jobber som partner i det nordiske transaksjonsmarkedet. Hun har 20 års transaksjonserfaring og dekker et bredt spekter av transaksjonsrelaterte tjenester, herunder due diligence, verdsettelse, modellering, restrukturering og børsnoteringer. Hennes kundeportefølje har en overvekt av familieeide selskaper og internasjonale PE-selskaper.

Hun jobber innen flere sektorer, men med særlig fokus på vestlandsbransjene havbruk, shipping og marin og maritim industri. Merete er en del av EYs globale havbruksteam og sentral i arbeidet med den årlige EY-publikasjonen «The Norwegian Aquaculture Analysis».

Merete er siviløkonom fra NHH og har også en Master i Accounting and Finance fra London School of Economics. Hun har også studert et semester ved ESSEC i Paris som utvekslingsstudent.

Building a better working world – Slik utgjør Merete en forskjell

Alle kan bidra til å “build a better working world”. Det kan være de små hverdagslige tingene som å engasjere seg i å gjøre kunders og kollegaers arbeidshverdag mer utviklende og morsom.  Og det kan være å bidra til langsiktige endringer over tid, som å bidra til økt mangfold. Mitt engasjement i EY Corporate Finance Woman of the Year og som bidragsyter og mentor i et mentorprogram for talentfulle kvinner krydrer arbeidshverdagen.

Gjennom å aktivt engasjere meg i en rekke konkrete initiativ for en bedre kjønnsbalanse i vår bransje, så håper jeg å kunne utgjøre en forskjell.

Kontakt Merete