Bilde av Morten Mobråthen
Ønsker å bidra til å løfte virksomheter videre til økt verdiskapning samt sikre økonomisk avkastning for eiere og arbeidsplasser.

Morten Mobråthen

Partner, Assurance, EY Norge

Revisor og rådgiver. Erfaring fra fast eiendom, helt/delvis offentlig eide selskaper, virksomheter i vekst, omorganisering og endring inkl. regnskaps-, skatte- og selskapsrettslige problemstillinger.

Morten Mobråthen er partner i EY og leder selskapet i Vestfold-regionen med ca. 60 ansatte. Han er også en del av EYs norske ledergruppe for Assurance og sitter i ledergruppen for EY Entrepreneur Of The Year som kandidatansvarlig på 20 året.

Morten har en mastergrad i Finans og Organisasjonsteori fra Norges Handelshøyskole, samt en master i Revisjon og Regnskap fra Handelshøyskolen BI.

Building a better working world – Slik utgjør Morten en forskjell

"For meg handler «Building a better working world» i første omgang om å hjelpe virksomheter videre i sin utvikling. Jeg er heldig som får lov til å jobbe med interessante og verdiskapende virksomheter hver eneste dag. Arbeidet sikrer at vi får påfyll av nye ansatte som brenner for stadig utvikling i næringslivet. Jeg har jobbet tett med mentortjenester, vekstprogrammer og analyser knyttet til virksomheter i vekst.

I lokalsamfunnet er jeg engasjert i frivillig arbeid innen idretten og har jobbet med infrastrukturprosjekter på dugnadsbasis".

Kontakt Morten