Bilde av Morten Skogum
Virksomheter som kombinerer en tydelig strategi med god risikoforståelse, har bedre forutsetninger for å lykkes. Tillit, smart teknologibruk og et mangfold av perspektiver er viktige ingredienser.

Morten Skogum

Senior Manager, Consulting, Fagansvarlig Enterprise Risk Management, EY Norge

Brenner for å bistå virksomheter med å forstå utfordringene og gripe mulighetene i et stadig mer komplekst risikolandskap. Ivrig seiler, reiseglad, elsker sport, mat, vin og kultur.

Morten er en erfaren rådgiver i EYs Risk-avdeling. Mortens primære fokus er å bistå virksomheter med å forstå hvilke utfordringer og muligheter som ligger i møtet med ny teknologi og utviklingen i samfunnet. Han jobber med krevende problemstillinger for styrer og ledelse på virksomhetsnivå, og med porteføljer, programmer og prosjekter. 

Morten sitter i EYs nordiske ledergruppe for Digital Health, og bidrar aktivt i utviklingen av EYs Risk-tjenester. Han fokuserer særlig på kunder i offentlig sektor og helsesektoren.

Building a better working world – Slik utgjør Morten en forskjell

"For å løse samfunnsutfordringer og krevende problemstillinger, er jeg overbevist om at et mangfold av bakgrunner, idéer og perspektiver er avgjørende for å lykkes. Jeg er stolt av å jobbe i en global organisasjon som omsetter et slikt mangfold på en inkluderende måte, og som bygger tillit i tett partnerskap med kundene våre. I en tid med mye usikkerhet, er det motiverende å bidra med gode løsninger som gjør virksomheter og samfunnet bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer".

Kontakt Morten