Bilde av Robert Madsen
Siden mange oppfatter regnskapsføringen av finansielle instrumenter som et komplekst område vil jeg alltid strebe etter å formidle temaet på en enkel måte.

Robert Madsen

Associate Partner, Assurance, Financial Services Organisation, EY Norden

Entusiastisk om rapportering av finansielle instrumenter. Dedikert familiefar. Nyter engelsk fotball. Trives på fjellet og ved sjøen.

Robert er del av den Nordiske IFRS-desken og Nordisk FSO (Financial Services Organisation) med fokus på finansielle instrumenter.

Robert har arbeidet med revisjon og rådgivning i over 20 år, hele tiden med fokus på regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter og relaterte forhold. Han har skrevet en rekke artikler og holder foredrag om disse temaene. Robert er en del av EYs internasjonale IFRS-grupper innen finansielle instrumenter, virkelig-verdi-måling, energi og forsikring. Han er medlem av Norsk Regnskapsstiftelses fagorgan for IFRS.

Robert er siviløkonom og cand.oecon fra NHH i Bergen.

Building a better working world – Slik utgjør Robert en forskjell

"Tillit er viktig for finansiell rapportering. Gjennom arbeid med finansielle instrumenter og IFRS-regelverket over flere år har jeg opparbeidet dyp innsikt i temaene. Denne innsikten kan jeg benytte til å forbedre rapporteringen og styrke tilliten til denne. Siden mange oppfatter regnskapsføringen av finansielle instrumenter som et komplekst område vil jeg alltid strebe etter å formidle temaet på en enkel måte".

Kontakt Robert