Bilde av Steinar S. Kvifte
EY er et kompetansesenter – her er det lett å trives!

Steinar S. Kvifte

Partner, Assurance, Leder for IFRS i Norden, EY Norge

Entusiastisk revisor og rådgiver. Lang nasjonal og internasjonal erfaring, på tvers av bransjer. Populær foredragsholder. Tidligere fotballspiller som nå engasjerer seg i barnas idrett.

Fokusområder Assurance
Kontor Oslo, NO

Steinar er partner og leder av vår nordiske IFRS-gruppe samt en av partnerne i Global IFRS Services i London. Han leder vårt internasjonale nettverk innen presentasjon og tilleggsopplysninger.

Steinar har lang erfaring innen revisjon og rådgivning hos børsnoterte selskaper, både nasjonalt og internasjonalt og på tvers av en rekke bransjer. Han er styremedlem i Norsk Finansanalytikers Forening, Norsk RegnskapsStiftelse og Den norske Revisorforening. Han er også artikkel- og fagbokforfatter og en etterspurt foredragsholder i inn- og utland.

Steinar har utdannelse fra USA (siviløkonom) og NHH i Bergen (dr. oecon) og er statsautorisert revisor. 

Building a better working world – Slik utgjør Steinar en forskjell

"Et effektivt kapitalmarked er essensielt for velfungerende økonomier. Selskapenes kommunikasjon av finansiell informasjon er i så måte sentralt. Som revisor og rådgiver er mitt hovedansvar å bidra til at kapitalmarkedet får skreddersydd og tydelig informasjon."

Kontakt Steinar