Foto av Thomas Embretsen
Sterkt engasjement for å bistå CFO-er, økonomi- og regnskapsledere samt revisjonsutvalg med relevant innsikt og konkrete løsninger for å sikre etterlevelse av stadig mer komplekse rapporteringskrav.

Thomas Embretsen

Nordisk leder av Financial Accounting Advisory Services (FAAS) og Partner, Assurance, EY Norge

Brenner for å forenkle komplekse faglige problemstillinger. Hobbygolfer og fotballidiot. Gjør mitt beste for å håndtere den berømte tidsklemma sammen med kone og tre barn.

Thomas er nordisk og norsk leder av EYs rådgivningsenhet FAAS (Financial Accounting Advisory Services). FAAS i Norden består av ca. 250 medarbeidere, hvorav ca. 100 medarbeidere i Norge. Thomas er også statsautorisert revisor og ansvarlig revisor for enkelte større selskaper.

Thomas har sammen med alle de dyktige medarbeiderne i FAAS et brennende engasjement for å bistå kunder med relevant innsikt og konkrete løsninger på komplekse problemstillinger knyttet til løpende regnskapsrapportering (GRS, IFRS og USGAAP) samt regnskapsføring og rapporteringskrav knyttet til oppkjøp, kapitalmarkedstransaksjoner, bærekraft og børsnoteringsprosesser.

FAAS bistår også mange selskaper med dyktige konsulenter med erfaring fra operative stillinger innen økonomi og regnskap som kan leies for en kortere eller lengre periode.

Med flere enn 6 000 medarbeidere globalt har FAAS et nettverk som kan bistå selskaper også i en global kontekst.

Building a better working world – Slik utgjør Thomas en forskjell

Mange selskaper erfarer i dag økende kompleksitet knyttet til løpende rapporteringskrav, men samtidig også krav til at økonomi- og regnskapsavdelinger skal være en forretningspartner for resten av organisasjonen.

Transparent og relevant rapportering av finansiell og ikke finansiell informasjon skaper tillit og et godt fundament for risikovurderinger, beslutningsprosesser og investeringsbeslutninger. Ved å støtte kunder, medarbeidere og kollegaer på disse arenaene bidrar Thomas til EYs formål ”Building a better working world”. 

Kontakt Thomas