Photo of Tor Inge Skjellevik
Olje- og gassektorens betydning og kompleksitet krever EYs høyeste oppmerksomhet, våre dyktigste medarbeidere og vår nyeste innovative teknologi.

Tor Inge Skjellevik

EY Nordic Oil & Gas Assurance Leader

Over 27 år med spesialisering innen revisjon og regnskapsproblemstillinger for olje- og gassektoren. Er i stor grad brukt som rådgiver hos olje- og gasselskap i Norden og internasjonalt.

Fokusområder Olje og gass Assurance
Kontor Stavanger, NO

Revisjonspartner og leder av revisjonsavdelingen i Stavanger samt EY Nordic Oil & Gas Assurance Leader. Ledende revisjonspartner for en rekke store olje- og gasselskap med virksomhet i Norge og internasjonalt.

Jobbet 2 år hos EY i Houston med spesialisering innen olje- og gassektoren. Bred erfaring som foreleser på kurs og seminarer innen olje- og gassektoren. Statsautorisert revisor fra NHH i Bergen.

Building a better working world – Slik utgjør Tor Inge en forskjell

Har utviklet en rekke kurs for olje- og gassektoren, som har tiltrukket over 1 500 deltagere de siste 15 årene. Har i over 27 år jobbet daglig med sektorspesifikke problemstillinger.

Er stolt over å ha veiledet og utviklet talenter til olje- og gassektoren i flere tiår.

Kontakt Tor Inge