10 min. czytania 14 gru 2020

      Kobieta jeżdżąca na rowerze wyścigowym na słonecznej otwartej drodze

Pięć trendów, które będą kształtować kolejną dekadę cyfrowej transformacji

Autor Jim Little

EY Global Microsoft Alliance Lead and EY Americas Technology Strategy Lead

Technology enthusiast. Former CIO. Passionate about helping companies re-imagine their business, value propositions, customer and employee experiences using technology.

Kontakt lokalny

EY Polska, Lider EYnovation, Associate Partner

Doradca z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i innowacji. Prywatnie mąż i ojciec. Prawdziwy kibic piłkarski oraz fan podróży.

10 min. czytania 14 gru 2020

Poniżej przedstawiamy pięć głównych trendów technologicznych. Będą one obowiązywać w nadchodzącej dekadzie. Musi je znać każde przedsiębiorstwo, które chce się „załapać” na kolejną falę cyfrowych innowacji.

Rok 2020 zapisze się w historii branży technologicznej jako czas przełomu, choć zaczęła ona wywierać istotny wpływ na świat biznesu ponad dekadę temu. Kiedy przedsiębiorstwa zaczęły przygotowywać swoje plany wdrożenia technologii cyfrowych wiele z nich wskazywało rok 2020 jako datę docelową. W planach tych zawarto wiele doniosłych celów. Na przykład: wyposażenie pracowników w urządzenia sieciowe, modernizację centrów danych (lub ich całkowitą likwidację), a także postępy we wdrażaniu nowych technologii takich jak: sztuczna inteligencja, Internet rzeczy czy blockchain.

Wiele z tych tematów omówiliśmy w naszym badaniu. Dotyczy ono zmian modelów biznesowych przedsiębiorstw wdrażanych w oparciu o technologię. W ramach badania zadaliśmy szereg pytań przedstawicielom kadry kierowniczej wyższego szczebla z 500 spółek i 70 startupów, reprezentujących różne kraje i sektory gospodarki. Chcieliśmy dowiedzieć się, na jakim etapie transformacji znajdują się ich organizacje oraz jakie wyznaczyli sobie cele na przyszłość.

Zachęcający jest fakt, że przedsiębiorstwa czynią wyraźne postępy na drodze do pełnej cyfrowej transformacji. Według badania prawie połowa (44%) spółek kapitałowych deklaruje, że plany tego dotyczące wdrażane są pomyślnie, a sama transformacja cyfrowa powoli staje się nieodłączną częścią wszystkich aspektów ich działalności. Kolejne 4% podmiotów z tej grupy twierdzi, że jest na jeszcze bardziej zaawansowanym poziomie, a zmiany zostały już w pełni wdrożone i zoptymalizowane w ramach całej organizacji. Dwie trzecie (66%) spółek kapitałowych spodziewa się poczynić w tym zakresie duże postępy w ciągu kolejnych dwóch lat, a 17% oczekuje, że zmiany transformacyjne będą w pełni ugruntowane. Świadczy to o szybkim tempie ich wprowadzania.

Za dwa lata, tylko dwie trzecie lub

66%

spółek kapitałowych spodziewa się poczynić duże postępy w cyfrowej transformacji.

To dobre wieści, ale wciąż pozostało jeszcze wiele do zrobienia zanim zmiany zagoszczą na dobre we wszystkich organizacjach. Co więcej, transformacja stanowi ciągły proces, który - z definicji - nigdy nie zostanie ukończony. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą musiały stale dostosowywać swoje programy do zmieniających się oczekiwań klientów.

Dlatego warto zastanowić się, co dokładnie udało się nam osiągnąć w organizacji, na jakim etapie zmian jesteśmy i jakie mamy plany na przyszłość. W niniejszym artykule przeanalizujemy pięć głównych trendów, które staną się obowiązujące w najbliższej dekadzie technologicznych innowacji.

Transformacja stanowi ciągły proces, który nigdy nie zostanie ukończony, a przedsiębiorstwa będą musiały stale dostosowywać swoje programy do zmieniających się oczekiwań klientów.

Pięć głównych trendów na kolejną dekadę innowacji

Dokąd zmierzamy i jaka technologia pozwoli nam tam dotrzeć?

1. Chmura jako podstawa cyfrowej transformacji

Jeszcze w 2010 r. chmura była dla biznesu wielkim eksperymentem technologicznym. Świat informatyki miał już wtedy za sobą przejście od scentralizowanych systemów typu mainframe do bardziej rozproszonego modelu. I nagle nastąpił ponowny zwrot w stronę bardziej scentralizowanego rozwiązania. Chmury. Czy to rozwiązanie się sprawdzi? Czy jest ono bezpieczne? Jak wdrażać tę technologię? To najczęściej pojawiające się pytania. A był to czas, kiedy przedsiębiorstwa mierzyły się z wirtualizacją, migracją serwerów, infrastrukturą jako usługą oraz obawami dotyczącymi ochrony danych w związku z odejściem od stacjonarnych rozwiązań informatycznych. Dziś można już śmiało powiedzieć, że narzędzia oparte na chmurze stały się częścią biznesu, a przedsiębiorstwa coraz chętniej po nie sięgają.

Według naszych badań 60% korporacji deklaruje, że technologie związane z chmurą stanowiły największy odsetek inwestycji w technologie. 53% respondentów przyznaje, że prawdopodobnie w ciągu kolejnych dwóch lat żadna inna technologia nie osiągnie takiego rezultatu. Chmura to już nie rewolucyjny eksperyment, ale podstawowe narzędzie biznesowe. Przekłada się to na lepsze wskaźniki ekonomiczne oraz większą innowacyjność i szybkość działania.

Według naszych badań

53 %

korporacji deklaruje, że technologie chmurowe będą prawdopodobnie stanowić największy odsetek ich inwestycji w ciągu kolejnych dwóch lat.

Historię rozwoju technologii chmurowych dobrze pokazują dane dotyczące startupów.¹ W ciągu ostatnich dwóch lat największy odsetek inwestycji wśród nich stanowiły wydatki na automatyzację procesów (Intelligent Process Automation -IPA). Miało to miejsce w ponad połowie badanych przypadków. Chmura znalazła się dopiero na drugim miejscu (47%). Dowodzi to tego, że - choć jest ona dla startupów ważna - postrzega się ją jako warunek konieczny do wdrażania innych, bardziej innowacyjnych technologii, takich jak IPA. Spodziewamy się, że nastawienie takie stanie się w nadchodzących latach powszechne we wszystkich przedsiębiorstwach.

Wybiegając myślą ku kolejnej dekadzie można oczekiwać, że wszystkie innowacje technologiczne będą w jakimś stopniu opierać się na chmurze. Zapewni jej to trwałe miejsce w historii jako fundament cyfrowego świata.

2. Przedsiębiorstwa skupiają się na danych

Jeżeli „chmura” stanowi fundament dzisiejszych przedsiębiorstw, to „dane” są jej cegiełkami. Technologie chmurowe w ciągu ostatniej dekady były podstawą do rozwoju najważniejszych innowacji, takich jak Internet rzeczy (IoT). Pozwoli on przedsiębiorstwom wykorzystywać podłączone do chmury czujniki do zbierania danych praktycznie wszędzie. Od platform wiertniczych na środku oceanu po lodówki w naszych domach.

Coraz większy napływ danych powoduje, że już dzisiaj największym wyzwaniem staje się znalezienie sensu w morzu zalewających nas informacji. Według naszych badań tylko 4% spółek ma zaawansowane kompetencje w zakresie analizy danych.

Można się spodziewać, że odsetek takich firm w kolejnej dekadzie będzie wzrastał, a umiejętność pozyskiwania i sensownego wykorzystywania informacji stanie się podstawą sukcesu w biznesie. Już dziś przedsiębiorstwa korzystają z danych do opracowywania modeli symulacyjnych. Dzięki temu mogą analizować zachowania ludzi lub maszyn w celu przewidywania ich przyszłych zachowań.

Według naszych ustaleń jedynie

4 %

spółek twierdzi, że potrafi analizować duże zbiory danych, w sposób pozwalający na wykorzystanie ich w swoim modelu biznesowym.

W 2017 r. Coca-Cola, gigant na rynku napojów gazowanych, po szczegółowej analizie pozyskiwanych przez siebie danych, wprowadziła na rynek nowy produkt, Sprite Cherry². Od 2009 r. dystrybutory Coca-Coli pozwalały osobom odwiedzającym restauracje na całym świecie na dowolny dobór smaków zamawianych napojów. Dane zbierane przez lata wykazały, że dużą popularnością cieszył się Sprite o smaku wiśniowym. Firma zdecydowała się wprowadzić go do sprzedaży jako oddzielny produkt. Według Coca-Coli, Sprite jest jedną z najszybciej rozwijających się marek napojów w USA, a innowacje takie jak Sprite Cherry pomogą jej kontynuować ten trend.

Powyższy przykład pokazuje, że odpowiednia analiza danych w celu wykorzystania ich do planowania strategii firmy stanie się prawdopodobnie najważniejszym priorytetem biznesowym na kolejną dekadę.

3. Budowanie pozytywnych doświadczeń klienta to podstawa

Przedsiębiorstwa mają obecnie coraz lepszy wgląd w preferencje klientów. Ci udostępniają im coraz więcej danych o sobie. Inteligentni gracze biznesowi wykorzystują je, by jeszcze precyzyjniej kształtować preferencje klienta na podstawie jego dotychczasowych oczekiwań. Poprawa w obszarze customer experience zwiększa z kolei zaangażowanie klienta, co - przez przedstawicieli korporacyjnych pionów informatycznych - jest wskazywane jako priorytet (w aż 40%).

Koncentracja na obszarze customer experience jest ważnym trendem, który będzie wzrastał w kolejnych latach. Rosnąca liczba danych to oczywiście także większa odpowiedzialność zapewne dlatego przedsiębiorstwa będą musiały przeanalizować wszystkie zagadnienia z tym związane w tym szczególnie kwestie etyki i zarządzania.

Nastawienie organizacji na czerpanie z doświadczenia może koncentrować się zarówno na przyzwyczajeniach klienta (customer experience) jak i na doświadczeniach pracownika (employee experience). Istotne dla obu tych obszarów jest zorientowanie na konkretną osobę. Projektowanie oczekiwań wymaga personalizacji pod kątem konkretnych ludzi lub typów klientów na podstawie ich doświadczeń.

W przeszłości klienci i pracownicy musieli po prostu korzystać z tych technologii, które były dla nich dostępne, z lepszym lub gorszym skutkiem. Dzisiaj, a także w przyszłości, przedsiębiorstwa mogą wykorzystać technologię, aby się wyróżnić. Zapewniając w ten sposób unikatowe doświadczenia oraz wzmacniając pozytywne postrzeganie marki i jej wyróżniające się cechy na rynku.

Dobrym przykładem jest firma McDonald's, która nabyła niedawno specjalistyczną spółkę Dynamic Yield, która zajmuje się technologiami z zakresu personalizacji i logiki decyzyjnej. Wykorzystanie większej liczby danych pozwala na personalizację doświadczeń klienta. Interaktywne tablice z kartą dań w restauracjach typu drive-through dopasowują aktualną ofertę do pory dnia, pogody, liczby gości, czy popularności poszczególnych pozycji zawartych w menu. Na podstawie uprzednich wyborów dokonanych przez konkretnego klienta można zaproponować mu odpowiednie dodatki i uprościć cały proces składania zamówienia.³

W nadchodzącej dekadzie priorytetem strategicznym dla firm będzie kształtowanie podejścia zorientowanego na doświadczenie.

Wzmocnienie „customer experience” jest dzisiaj zdecydowanie jednym z najważniejszych celów organizacji. Przedsiębiorstwa starają się myśleć na ten temat przez pryzmat doświadczeń klienta i tak chcą wykorzystywać technologie cyfrowe, aby dopasować się do jego potrzeb. Najważniejszym elementem tego podejścia jest postawienie w centrum uwagi procesu projektowania oczekiwań na bazie osobistego ludzkiego doświadczenia. Dawniej chodziło tylko o jak najlepsze wdrażanie gotowych rozwiązań. Obecnie o kreowanie doświadczeń związanych z marką, z której - jako przedsiębiorstwo - chcemy być znani.

4. Ekosystemy i partnerzy wspierają rozwój kompetencji

59% ankietowanych spółek deklaruje, że w całej branży brakuje osób posiadających kompetencje, które pomogłyby przyspieszyć proces transformacji cyfrowej.

Dla przedsiębiorstw jest to poważny problem. Ich pracownicy muszą najpierw sami nauczyć się korzystać z technologii cyfrowych, zanim będą mogli pomóc klientom osiągnąć to samo. Przedsiębiorstwa biorą pod uwagę szereg możliwości rozwiązania tego problemu. Wspominaliśmy o tym w niniejszym raporcie. Może to być na przykład: tworzenie nowych zachęt, pozyskiwanie specjalistycznych spółek czy wprowadzanie nowych, obowiązkowych programów szkoleniowych.

Pośród ankietowanych spółek

59 %

uważa, że w całej branży brakuje osób posiadających kompetencje, które pomogłyby przyspieszyć proces transformacji cyfrowej.

Jednym ze sposobów, aby ominąć brak osób z odpowiednimi kompetencjami jest nawiązywanie partnerstw, które pozwalają wykorzystać zasoby swoich partnerów.

Partnerstwo strategiczne zawsze było dobrym rozwiązaniem, ale w dobie cyfrowej transformacji zyskało szczególnie na znaczeniu. Nasze badania wskazują, że dla 68% spółek współpraca z partnerami jest jedynym sposobem na odniesienie sukcesu. Pozwala to nie tylko pozyskać brakujące kompetencje, ale często przyspiesza wprowadzanie nowych produktów na rynek. W dodatku wykorzystywanie mocnych stron partnerów umożliwia wzmocnienie percepcji wśród klientów.

5. Bezpieczeństwo i ochrona danych zyskują na znaczeniu

Bezpieczeństwo informacji zawsze było ważne dla przedsiębiorstw ale dziś, w dobie transformacji cyfrowej jest wręcz kluczowe.

Ilość danych szybko rośnie, a wraz z nią - złożoność zagrożeń. Im więcej informacji do ochrony, tym więcej możliwości do nadużyć. Przedsiębiorstwa mają coraz więcej do stracenia, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych przepisów. Niestety, na większość problemów związanych z cyberbezpieczeństwem nie ma prostego rozwiązania. Szybkie tempo rozwoju technologii oznacza, że nowe zagrożenia rozwijają się tak samo szybko, a co za tym idzie proces zapewniania bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie nigdy się nie skończy.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że ochrona informacji to dla wielu uczestników rynku priorytet. Według naszych badań 38% spółek deklaruje, że poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczanie działalności są dla nich najważniejsze. Oceniają to na równi z wdrażaniem innowacji (39%) oraz poprawianiem doświadczeń klienta (40%). Nacisk na bezpieczeństwo jest dla przedsiębiorstwa istotny, jeżeli chce ono chronić swoje zasoby.

Same inwestycje w stosowne technologie to nie wszystko. Tak samo ważne jest kształtowanie kultury zorientowanej na bezpieczeństwo. Tylko w ten sposób da się wykorzystywać procesy wewnętrzne w odpowiedni sposób.

Przedsiębiorstwa dążą do poprawy bezpieczeństwa poprzez opracowanie rzetelnych procedur zarządzania nowymi technologiami. Tylko 8% spółek oceniło nowe rozwiązania jako „dobrze ugruntowane i aktywne”, a jedna trzecia (33%) zadeklarowała, że są one „weryfikowalne w ramach ich modelu zarządzania”.

W perspektywie kolejnej dekady można oczekiwać, że przedsiębiorstwa będą wzmacniać swoje piony odpowiedzialne za wschodzące technologie.

Czego możemy się spodziewać w nadchodzącym dziesięcioleciu?

Ostatnia dekada przyniosła przełomowe innowacje technologiczne. Zasadniczo zmieniło to oblicze wielu przedsiębiorstw oraz nasz styl życia i tryb pracy.

Szybkie tempo zmian oznacza, że w najbliższym czasie ich rozwój nabierze jeszcze większej prędkości. Przedsiębiorstwa zwracają uwagę na wymienione w artykule trendy, jako takie, które będą wzorcem dla przyszłych cyfrowych firm. 

Bardziej szczegółowo omawiamy te zagadnienia poniżej. Opisujemy tam sześć typów zachowań liderów transformacji cyfrowej. Tłumaczymy jak przekłada się to na lepsze wyniki finansowe.

 • Pokaż przypisy # Ukryj przypisy

  1 Firmy, które działają krócej niż pięć lat i mają przychody pomiędzy 50 mln a 1 mld USD.

  Komunikat prasowy Coca-Coli: „Fountain Favorite: Sprint Cherry to pierwsza krajowa marka zainspirowana stylem Coca-Cola Freestyle. Coca-Cola Company, 13 lutego 2017 r.

  Komunikat prasowy McDonald's: „McDonald's nabył Dynamic Yield, aby móc wykorzystać technologie z zakresu personalizacji i logiki decyzyjnej w celu poprawy obsługi klienta. McDonald's, 25 marca 2019 r.

Local Perspective IconLokalna perspektywa

Jak zmieniły się trendy technologiczne w Polsce podczas COVID-19?

W tym przełomowym z różnych względów roku przekonaliśmy się, że pandemia przyspieszyła w Polsce wdrażanie nowych technologii zarówno w dużych jak i w małych przedsiębiorstwach. W nowej rzeczywistości większość interakcji pomiędzy firmą a klientem musi odbywać się wirtualnie. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych umożliwiających pracę zdalną, jest jedynym sposobem na utrzymanie się na rynku dla wielu firm. Pozwoliło im to działać nawet podczas lockdownu. Widzimy, że w porównaniu do zeszłego roku wśród naszych klientów i partnerów mocno zmieniły się priorytety i obszary zainteresowania związane z transformacją cyfrową. Polskie firmy szczególnie interesują się technologiami wspierającymi pracę zdalną, paperless, automatyzacją procesów oraz narzędziami zwiększającymi sprzedaż w Internecie. 

Kontakt lokalny

Krzysztof Witkowski
EY Polska, Lider EYnovation, Associate Partner
Olena Kolikhova
EY Innovation Manager

Podsumowanie

Rok 2020 to kamień milowy na drodze do transformacji cyfrowej. W niniejszym artykule opisujemy najważniejsze trendy cyfrowe, które będą podstawą kolejnego dziesięciolecia innowacji.

Informacje

Autor Jim Little

EY Global Microsoft Alliance Lead and EY Americas Technology Strategy Lead

Technology enthusiast. Former CIO. Passionate about helping companies re-imagine their business, value propositions, customer and employee experiences using technology.

Kontakt lokalny

EY Polska, Lider EYnovation, Associate Partner

Doradca z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i innowacji. Prywatnie mąż i ojciec. Prawdziwy kibic piłkarski oraz fan podróży.