5 min. czytania 24 lis 2022
Rozporządzenie DORA

Raport EY i ZBP: Rozporządzenie DORA – rewolucja czy ewolucja w polskim sektorze bankowym?

Autorzy
Justyna Wilczynska-Baraniak

EY Polska, Kancelaria EY Law, Własność Intelektualna, Technologie i Dane Osobowe, Partner, Adwokat

Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law. Doradza na rzecz korporacji w zakresie ochrony własności intelektualnej i wdrażania nowych technologii.

Jakub Walarus

EY Polska, Consulting, Partner Cyber Security Compliance,

Doradca z poczuciem misji. W EY prawie od zawsze. Praktyk zarządzania ryzykiem nowych technologii oraz ochrony prywatności. Mąż, ojciec dwóch synów.

Joanna Gałajda

EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager, Senior Associate

Joanna jest managerem w Zespole Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w EY Law.

Wojciech Dańczyszyn

EY Polska, Technology Consulting, Senior Manager

Lider Zespołu Cybersecurity Compliance w EY Polska

Maciej Bisch

EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager, Adwokat

Maciej zajmuje stanowisko Managera w praktyce IP, IT, Digital.

Marek Dzięciołowski

EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Associate

Marek Dzięciołowski jest adwokatem i Associatem w kancelarii EY Law.

Współautorzy
Jarosław Biegański ,  
Piotr Balcerzak
5 min. czytania 24 lis 2022

Czy rynek polskich banków jest gotowy na przystosowanie się do przepisów DORA? W jaki sposób dostosować obecne procedury do wymogów wynikających z DORA?

Czy cyfrowa odporność operacyjna zagwarantuje ciągłość i jakość świadczonych usług pomimo zagrożeń wpływających na technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) firm? Czy pozwoli na budowanie, testowanie i ciągłe doskonalenie integralności technologicznej i operacyjnej organizacji?

Te i inne pytania stanowiły dla nas punkt wyjścia dla powstania Raportu oraz przeprowadzenia badania w zakresie stanu odporności cyfrowej polskich banków. Wyniki i wnioski mamy przyjemność Państwu zaprezentować w raporcie „Rozporządzenie DORA - rewolucja czy ewolucja w polskim sektorze bankowym? Analiza dojrzałości sektora bankowego w zakresie cyfrowej odporności operacyjnej”.

 

Pobierz raport

 

Warto w tym miejscu wskazać, że DORA ma charakter powszechnie obowiązującego prawa, jednak merytoryczny zakres rozporządzenia nie jest zupełnie nowy dla banków. Pewne elementy funkcjonowania ICT zostały już z powodzeniem wdrożone w polskim sektorze bankowym w oparciu o dotychczasowe przepisy powszechnie obowiązujące, wytyczne oraz rekomendacje organów nadzorczych zarówno polskich, jak i europejskich.

Raport ma na celu pomóc ocenić obecną sytuację danego banku i dojrzałość do wprowadzenia nowych obowiązków. Przedstawia również porównanie różnic pomiędzy wymaganiami DORA a dotychczasowymi regulacjami (m.in. ustawy – Prawo bankowe, Rekomendacjami KNF, Komunikatem Chmurowym, UKSC i Wytycznymi EBA) oraz wynikami ankiety przeprowadzonej przez EY Polska i Związek Banków Polskich w polskim sektorze bankowym.
Justyna Wilczynska-Baraniak
EY Polska, Kancelaria EY Law, Własność Intelektualna, Technologie i Dane Osobowe, Partner, Adwokat

Zapraszamy do lektury Raportu oraz do kontaktu w celu uzyskania pogłębionych analiz i bezpośredniej dyskusji. 

Zachęcamy również do podzielenia się z nami Państwa opinią na tematy dotyczące informacji zawartych w Raporcie. Państwa spostrzeżenia i praktyczne uwagi będą cennym źródłem informacji i pomogą w przygotowaniu kolejnych opracowań dotyczących DORA. Będziemy mieli również możliwość zgłoszenia ich w ramach prac nad Regulacyjnymi Standardami Technicznymi, które będą opracowane do DORA i będą szczegółowo opisywały obowiązki i zadania stojące przed sektorem finansowym.
Jakub Walarus
EY Polska, Consulting, Partner Cyber Security Compliance,

Raport powstał we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Współautorami Raportu są Piotr Marek Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich, oraz Jarosław Biegański, Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich. 

 

Raport EY i ZBP:

Rozporządzenie DORA - rewolucja czy ewolucja w polskim sektorze bankowym? 

Analiza dojrzałości sektora bankowego w zakresie cyfrowej odporności operacyjnej.

Pobierz raport

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Raport EY i ZBP "Rozporządzenie DORA - rewolucja czy ewolucja w polskim sektorze bankowym?" zawiera:  

  • analizę dojrzałości sektora bankowego w zakresie cyfrowej odporności operacyjnej;
  • omówienie wyników badania przeprowadzonego przez EY i Związek Banków Polskich;
  • omówienie założeń i wyzwań związanych z Rozporządzeniem DORA jak i odniesienie jego zapisów do innych regulacji, takich jak Rekomendacje UKNF, Komunikat Chmurowy UKNF, ustawa - Prawo bankowe, Wytyczne EBA w sprawie outsourcingu, Regulatory Technical Standards, czy NIS/NIS2;
  • szczegółową analizę obowiązków DORA na tle istniejących regulacji dla sektora bankowego.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Justyna Wilczynska-Baraniak

EY Polska, Kancelaria EY Law, Własność Intelektualna, Technologie i Dane Osobowe, Partner, Adwokat

Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law. Doradza na rzecz korporacji w zakresie ochrony własności intelektualnej i wdrażania nowych technologii.

Jakub Walarus

EY Polska, Consulting, Partner Cyber Security Compliance,

Doradca z poczuciem misji. W EY prawie od zawsze. Praktyk zarządzania ryzykiem nowych technologii oraz ochrony prywatności. Mąż, ojciec dwóch synów.

Joanna Gałajda

EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager, Senior Associate

Joanna jest managerem w Zespole Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w EY Law.

Wojciech Dańczyszyn

EY Polska, Technology Consulting, Senior Manager

Lider Zespołu Cybersecurity Compliance w EY Polska

Maciej Bisch

EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager, Adwokat

Maciej zajmuje stanowisko Managera w praktyce IP, IT, Digital.

Marek Dzięciołowski

EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Associate

Marek Dzięciołowski jest adwokatem i Associatem w kancelarii EY Law.

Współautorzy
Jarosław Biegański ,  
Piotr Balcerzak