EY - Jakub
Postęp od zawsze wiązał się z ryzykiem. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem technologicznym w czasach ciągłej zmiany jest konieczne ale stanowi również źródło przewagi.

Jakub Walarus

EY Polska, Consulting, Partner Cyber Security Compliance,

Doradca z poczuciem misji. W EY prawie od zawsze. Praktyk zarządzania ryzykiem nowych technologii oraz ochrony prywatności. Mąż, ojciec dwóch synów.

Jakub jest Partnerem w Dziale Cyberbezpieczeństwa, kieruje zespołem Cybersecurity Compliance. Posiada 10 letnie doświadczenie w zakresie realizacji audytów informatycznych (w tym SOX) oraz realizacji projektów doradczaych z obszaru bezpieczeństwa IT, poprzedzone 2 letnim doświadczeniem zdobytym podczas projektów wdrożeniowych SAP ERP oraz rozwiązań klasy Business Intelligence. Jakub specjalizuje się w realizacji projektów z obszaru bezpieczeństwa i ochrony danych, zapewnienia ciągłości działania oraz zgodności aplikacji IT z przepisami prawa – ze szczególnym uwzględnieniem RODO. Rozwija także zagadnienia związane z audytem rozwiązań AI – Sztucznej Inteligencji. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Elektroniczny Biznes.

Certyfikowany Auditor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001 oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO22301.

Jak Jakub wciela w życie misję EY: “building a better working world”

“Obecnie, chyba jeszcze mocniej niż kiedykolwiek wcześniej, kierując zespołem kilkunastu doradców oraz audytorów z obszaru ryzyka technologicznego, mam poczucie że usługi z obszaru cyberbezpieczeństwa, zapewnienia ciągłości działania, odporności organizacyjnej, zarządzania ryzykiem IT czy też usługi atestacyjne dojrzały do rangi kluczowych, budując wartość dla naszych Klientów, Społeczeństwa oraz nas samych. W swojej codziennej pracy staram się budować tą wartość w oparciu o zaufanie, które stanowi dla nas wartość nadrzędną.“

Kontakt