Lập kế hoạch giá giao dịch liên kết và hiệu quả mô hình vận hành

Các chuyên gia của chúng tôi giúp doanh nghiệp xây dựng, quản lý, lập tài liệu, xem xét và hỗ trợ các chính sách và quy trình liên quan đến giá giao dịch liên kết của doanh nghiệp. Chúng tôi làm việc với doanh nghiệp để xây dựng các chiến lược tích hợp, thực dụng nhằm giải quyết các rủi ro về thuế của các doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp khai phá được tiềm năng.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực của chúng tôi (OME) tập trung vào việc gia tăng hiệu quả hoạt động của mô hình kinh doanh của khách hàng, bằng cách phối hợp với doanh nghiệp trong việc thiết kế mô hình hoạt động, tái cấu trúc kinh doanh, rà soát các vấn đề tiềm tàng trong các hệ thống, xác định giá giao dịch liên kết, thuế trực thu và thuế gián thu, thuế xuất nhập khẩu, các vấn đề thuế cá nhân và nguồn nhân lực, tài chính doanh nghiệp và kế toán. Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai mô hình hoạt động hiệu quả, cải thiện các quy trình của doanh nghiệp và quản lý chi phí thương mại phát sinh không cần thiết.

Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp:

 • Xây dựng chiến lược và chính sách
 • Quản trị và hỗ trợ quá trình ra quyết định để giúp:
  • Giảm thiểu tác động của các điều chỉnh vào cuối năm liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết
  • Giám sát thực thi việc xác định giá giao dịch liên kết của doanh nghiệp
  • Điều phối trong toàn tổ chức của doanh nghiệp
 • Các hỗ trợ ở tầm toàn cầu hoặc khu vực nhằm giúp doanh nghiệp chuyển tiếp sang một chính sách mới về xác định giá giao dịch liên kết
 • Đánh giá rủi ro có thể phát sinh hay vấn đề có thể gây tranh cãi, phương án khắc phục hoặc giảm thiểu do các yêu cầu mới liên quan việc lập tài liệu cho các giao dịch liên kết
 • Giải quyết tranh cãi về việc xác định giá giao dịch liên kết toàn cầu và quản trị rủi ro

Báo cáo khảo sát về giá giao dịch liên kết và thuế quốc tế năm 2019

Hiểu biết và phân tích về những cách làm thay đổi sâu sắc tính minh bạch và các tranh chấp đang định hình lại một chức năng kinh doanh quan trọng.

 

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.