Portretfoto Paul Dirks
Maatschappelijke relevantie zit vaak in het vereenvoudigd weergeven van complexiteit.

Paul Dirks

EY Nederland Partner Assurance

Gedreven. Professioneel. Is klant- én oplossingsgericht en werkt over de grenzen heen.

Paul Dirks zorgt dat organisaties in de energiesector dankzij een sterke governance, flexibele interne beheersing en betekenisvolle, betrouwbare financiële verslaglegging meer grip op hun processen en communicatie krijgen. Zo wordt sturen op eigen informatie en nemen van besluiten makkelijker.

Hij studeerde Internationale Bedrijfskunde aan de universiteiten van Maastricht en Lausanne, volgde de postdoctorale studie Accountancy in Maastricht en werkt bijna 20 jaar voor EY.

‘Mijn taak is complexe verslaggevings- en waarderingsvraagstukken inzichtelijk te maken, financiële rapportages te controleren en klanten te adviseren op het vlak van governance en interne beheersing. In kaart brengen van risico’s die voortvloeien uit de energietransitie is een actueel onderwerp. Met slimmere, effectievere en goed geautomatiseerde datastromen voegen bedrijven zekerheid aan cijfers en processen toe. Betere rapportages resulteren in een betere aansturing.’

Hoe Paul bijdraagt aan building a better working world

“Ik maak het verschil door als stevige gesprekspartner voor het bestuur complexe vraagstukken grondig te analyseren en een vereenvoudigde weergave van de problematiek te geven. Doel is zoveel mogelijk besluitvormers mee te nemen in de oplossing van het issue. En tegelijk in het identificeren en afwegen van belangen. Wat zijn de gevolgen van de keuzes die wij nu maken op onze samenleving later? Hoe reageren de stakeholders van een organisatie op een scenario?”

Contact Paul