13 jan. 2022
Nyansatt i EY Consulting

Hvordan er det å være nyansatt i Consulting? SPOT ON viser vei

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

13 jan. 2022
Relaterte temaer Karriere Rådgivning

SPOT ON er vårt onboardings- og læringsprogram for Consulting. Programmet kan sammenlignes med et graduate- eller trainee-program.

Av Sigurd Kvinlaug, Consulting, Norge

Hvordan er det å starte som nyutdannet i EY?

Som nyansatt graduate i Consulting, starter EY-reisen din med et smell! Etter et par introdager på EY-kontoret går turen til Nederland, hvor alle nyansatte i Consulting Norden møtes. Her bor konsulentene og instruktørene på et beach-hotell i seks dager, hvor konsulentene får delta på et skreddersydd opplegg bestående av læringsaktiviteter, teaming og sosiale aktiviteter. De lærer «core consulting skills» og får muligheten til å nettverke med andre konsulenter fra hele Norden.

Våre øvrige forretningsområder har også sin introduksjon samme tid og sted, så dette er en gyllen mulighet til å begynne nettverking på tvers av selskapet – på et tidlig tidspunkt. Formålet med reisen er først og fremst å gi nyansatte en god introduksjon til selskapet, men også gjøre dem klare for konsulentlivet og deres første møter med kunder.

Nyansatte i Consulting - Toledo, Spania

Bilde fra tidligere reise til Toledo, Spania

Når oppholdet er over går turen tilbake til Norge, hvor «Magic Monday» venter. Her får alle utdelt sitt første prosjekt. Det kan være et kundeprosjekt eller et internprosjekt. Her jobber du sammen med erfarne kollegaer i prosjektet «On the job training», i tre uker. Deretter er introduksjonsukene ferdige, og du går over til å være en mer selvstendig konsulent som må søke hjelp og råd underveis. På dette tidspunktet er du allerede godt i gang med programmet «SPOT ON».

SPOT ON er onboardings- og læringsprogrammet til Consulting, for nyansatte konsulenter som enten er nyutdannet eller har få års arbeidserfaring innen konsulentfaget. SPOT ON strekker seg (vanligvis) over to år, og kan sammenlignes med et trainee- eller graduateprogram. Programmet skal gi nye konsulenter «core consulting skills» gjennom blant annet kurs, interne oppdrag og nettverksbygging.

Hva er Spot on?

SPOT ON er et 2-årig program som blant annet inneholder kurs, interne oppgaver og prosjekter, sosiale arrangementer, veiledning og feedback. Gjennom kursene i programmet får du blant annet en innføring i emner som PowerPoint, «Effective presentations», Excel, Agile Training, med mer. Noe av dette  er obligatorisk, mens annen opplæring er frivillig. Dette gjør at du kan tilpasse læringen etter dine interesser og læringsbehov. Du vil også på sikt se at du kan tilpasse kursvalgene dine basert på hvilket prosjekt du jobber på, og dets innhold.

I tillegg til kurs skal du også gjennomføre et par interne oppdrag som praktisk trening. Her kan du velge mellom fag-, sektor-, bransje- eller kundespesifikke roller – for eksempel koordinator for sektorteamet for helsesektoren i EY, tavlemøteansvarlig for avdelingen, arrangør av rekrutteringseventer, eller ha en intern rolle i en faggruppe innenfor et fagfelt du interesserer deg for. Dette kan for eksempel være endringsledelse eller programmering. Minst ett av oppdragene skal ligne på et kundeprosjekt, hvor du er prosjektleder og produserer leveranser til en intern «kunde». Her får du øvd deg på å planlegge, lede og levere et lite prosjekt. Underveis på «reisen» får du feedback og veiledning fra en coach. Coachen er seniorkonsulent eller manager, og har dermed lang erfaring som konsulent.For å hjelpe deg gjennom dine to første år i EY, får du tildelt en «buddy» (fadder) som du kan spørre om alt. Mange lurer for eksempel på kleskode på jobben, hvordan du fører timelister, eller hvor toalettene er. Coacher i SPOT ON følger deg også opp i startfasen av din tid i EY, og er hele tiden en viktig og trygg sparringspartner

I tillegg til alt dette er det selvfølgelig utrolig mange aktiviteter som du deltar på sammen med ditt «kull». Det er godt å møte andre i samme situasjon, med flere av de samme spørsmålene som du har. I 2021 startet 50 konsulenter hos oss! Kullene fortsetter med julebord, lønningspils osv. ut hele karrieren (også etter EY).

SPOT ON-programmet avsluttes normalt etter to år, med en stor graduation-fest! Dette markerer slutten på din «reise» med SPOT ON, og at du har lagt bak deg et vel gjennomført kursprogram, samt øvrige oppgaver du nå har gjennomført. På dette tidspunktet har du opparbeidet deg en grunnkompetanse i «core consulting skills» som du kan bygge din karriere videre på! Hvem vet hva som venter rundt neste hjørne?

Høres dette spennende ut? Nå har du som nyutdannet muligheten til å bli en del av SPOT ON. Send din søknad innen 14. august for oppstart høsten 2022 hos Consulting her.

Sammendrag

Nyansatte og Young professionals forteller om sin karriere, oppstart og deres tid så langt i EY. Vi følger deres karriereutvikling; ”The exceptional EY experience – it’s yours to build!”. I tillegg får vi høre fra gjestebloggere som forteller om våre mange forretningsområder.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Related topics Karriere Rådgivning