Foto av Mads Ribe, EY Norge
Fremmer innovasjon gjennom Legal Managed Services, digitale løsninger, blokkjede-teknologi & Legal Design.

Mads Ribe

Senior Manager/advokat, EY Law, EYs Amplifier, EY Norge

Forretningsjuridisk-, teknologi- og shipping-advokat. Aktiv på den norske start-up scenen. Tenker utenfor boksen. Alltid nysgjerrig på å lære nye ting.

Mads er senior manager og advokat i EY Law i Oslo. Han har jobbet i EY siden 2017 og jobbet tidligere i et annet advokatfirma i Oslo. Mads er også senior advokat i EY Norge sitt bærekraftsorientete akseleratorprogram; EYs Amplifier.

Mads er et nøkkelmedlem i EYs Legal Managed Services satsing og i EYs blokkjede-team. Han representerer EY Tax & Law inn i EYs Amplifier og har en ledende rolle mot det norske start-up miljøet. Mads er også norsk kontaktperson inn i EYs nordiske team for støtteordninger.

Mads har en MBA fra IE (Madrid, Spania) og har en internasjonal master i sjørett fra National University of Singapore. Han har siden jobbet med forretningsjuss, teknologi og shipping. 

Building a better working world – Slik utgjør Mads en forskjell 

Som selvstendige rådgivere er vi gode, men i tverrfaglige team skaper vi verdier. Å få jobbe med mennesker fra alle sektorer og forskjellige bakgrunner motiverer meg. Ved å være nysgjerrig på hva andre kan bringe til bordet, har jeg blitt involvert i mange prosjekter der en vanligvis ikke ville involvert en advokat. Men ved å tenke utenfor boksen er det ingen begrensninger for hva som kan oppnås, enten det er blokkjede-teknologi og bærekraftsprosjekter, fronte Norges første kjente Legal Design prosjekt eller rett og slett tenke kreativt i juridiske prosesser.  

Kontakt Mads