Bilde av Mads Ribe
Fremmer innovasjon gjennom digitale løsninger, Legal Operations, FinTech og blockchain & AI.

Mads Ribe

Associate Partner, Advokat, Law, EY Norge

Forretningsjuridisk- og teknologiadvokat. Aktiv på den norske start-up scenen. Tenker utenfor boksen og multidisiplinært for å finne løsninger.

Mads er assosiert partner og advokat i EY Law i Oslo.

Mads leder EYs satsing på Legal Operations og Managed Services i Norge, som hjelper juridiske avdelinger med teknologiske løsninger og effektivisering av prosesser. Han har særlig kunnskap om nye teknologier som blokkjede og kunstig intelligens, og har jobbet med digitale verdier i flere år. Han representerer EY Tax & Law inn i EYs akseleratorprogram, Amplifier, og har en ledende rolle mot det norske start-up miljøet.

Mads har en MBA fra IE (Madrid, Spania) og har en internasjonal master i sjørett fra National University of Singapore. Han har ellers master i rettsvitenskap fra UiB.

Building a better working world – Slik utgjør Mads en forskjell 

"Som selvstendige rådgivere er vi gode, men i tverrfaglige team skaper vi verdier. Å få jobbe med mennesker fra alle sektorer og forskjellige bakgrunner motiverer meg. Ved å være tilpasningsdyktig og nysgjerrig på hva andre kan bidra med, har jeg blitt involvert i mange prosjekter der en vanligvis ikke ville involvert en advokat. Men ved å tenke utenfor boksen er det ingen begrensninger for hva som kan oppnås, enten det er blokkjede-teknologi, kunstig intelligens, bærekraftsprosjekter, fronte Norges første kjente Legal Design prosjekt, eller rett og slett tenke kreativt i juridiske prosesser".

Kontakt Mads