7 min. czytania 28 lut 2019
Biznesmen dojeżdżający do pracy na rowerze

W jaki sposób sztuczna inteligencja może być pozytywną siłą dla władz państwowych?

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Kontakt lokalny

EY Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Associate Partner

Połączenie wiedzy branżowej i finansowej – pasjonat infrastruktury – zawodowo i prywatnie. Mąż i ojciec, aktywny krwiodawca.

7 min. czytania 28 lut 2019
Powiązane tematy Sektor rządowy i publiczny

Sztuczna inteligencja ma potencjał, aby sprostać największym wyzwaniom, przed jakimi stoją władze państwowe i radykalnie poprawić życie obywateli.

Firmy na całym świecie wykorzystują sztuczną inteligencję do automatyzacji prozaicznych zadań, podejmowania lepszych decyzji i poprawy obsługi klienta. AI nie jest jednak wyłącznie domeną sektora prywatnego.Władze państwowe także dostrzegają potencjał tych technologii, które przekształcają sposób organizacji ich działań i przebiegu procesów. Zaczynają także zdawać sobie sprawę z tego, że obywatele oczekują takiej samej rewolucji w usługach, jakiej doświadczyli w sektorze prywatnym.

Oznacza to posiadanie przez władze łącznego dostępu do danych obywateli i udostępnianie ich odpowiednim organom przy jednoczesnej ochronie ich prywatności. Oznacza to także wykorzystywanie tych danych do tworzenia nowych usług, przewidywanie przyszłych potrzeb obywateli i podejmowanie działań zapobiegających kryzysom

"AI stanowi szansę dla państw niezależnie od ich wielkości", mówi Keith Strier, Lider doradztwa ds. AI dla EY Global i EY w Ameryce Północnej i Południowej. Większe gospodarki mogą mieć początkową przewagę, ale mniejsze kraje mogą z nimi konkurować, a nawet wywalczyć więcej niż mogłaby sugerować ich wielkość, w kategorii wybranych lub niszowych zastosowań AI, tworząc nowe podstawy globalnej konkurencji oderwane od tradycyjnych miar państwowej potęgi".           

AI oferuje rządom dwie istotne możliwości, które nie mają zastosowania w sektorze prywatnym:

 1. Umożliwia im strukturyzację i analizę ogromnej ilości posiadanych informacji o obywatelach i wykorzystanie ich dla dobra społeczeństwa. Oznacza to, że mogą kwantyfikować i zmniejszać nierówności zarówno pod względem rezultatów, jak i możliwości. Mogą również dzielić się danymi ze stronami trzecimi, tworzącymi aplikacje lub usługi poprawiające jakość życia obywateli, jednocześnie dbając o to, by strony te zachowały prywatność danych.
 2. Daje im to niepowtarzalną szansę napędzania sposobu, w jaki obywatele korzystają z tych technologii i czerpią z nich korzyści. To dlatego, że rządy są również odpowiedzialne za kształtowanie etycznego wykorzystania SI, regulowanie sposobu, w jaki przedsiębiorstwa ją stosują, oraz edukowanie obywateli, aby byli gotowi na wyzwania związane z tą technologią.
Małe kraje mogą konkurować, jeśli nie "uderzać powyżej swojej wagi", w docelowych lub niszowych aplikacjach AI.
Keith Strier,
Lider doradztwa ds. AI dla EY Global i EY w Ameryce Północnej i Południowej

Wdrażając AI, władze narażają się jednak na to samo ryzyko, co firmy – takie jak wprowadzanie stronniczych algorytmów. A ze względu na pełnioną funkcję regulacyjną, wystarczy jeden przypadek poważnego naruszenia danych, taki jak niedawne ujawnienie danych osobowych 30 000 pracowników amerykańskiego Departamentu Obrony, aby trwale utracić zaufanie do władz.

Ze względu na te złożone okoliczności rekomendujemy korzystanie przez władze państw z tzw. "zaufanej sztucznej inteligencji".Dzięki temu nie tylko sprawdzają działanie systemu opartego na sztucznej inteligencji, ale także wskazują i ograniczają ryzyko nieodłącznie związane z każdym etapem tego rozwiązania. Mogą na przykład jasno wskazać obywatelom, że w danej usłudze mają oni do czynienia z algorytmem, więc mogą z niej zrezygnować lub wybrać pomoc człowieka.

Czym dokładnie jest sztuczna inteligencja i jak może pomóc rządom?  

Rosnące oczekiwania obywateli to tylko jedno z wyzwań, przed jakimi stoją dziś władze państw. Gwałtowna urbanizacja, starzenie się społeczeństwa oraz złożone problemy socjoekonomiczne wywierają presję na usługi publiczne. Z kolei w sytuacji ograniczonych budżetów spowodowanych niskim wzrostem gospodarczym, władze muszą znaleźć rozwiązania, które będą zarówno skuteczne, jak i zrównoważone.

AI to zbiór technologii i możliwości, które mogą pomóc władzom w przezwyciężeniu tych trudności. Jest to możliwe dzięki uzupełnieniu określonych kompetencji człowieka lub w niektórych przypadkach – ich zastąpieniu.

Sztuczna inteligencja składa się z trzech głównych obszarów:

   
 1. Postrzeganie. AI może wzmocnić lub zastąpić zdolności sensoryczne człowieka, przyspieszając proste zadania, takie jak wykrywanie wizualne. Oprogramowanie wykorzystujące AI może na przykład automatycznie przeanalizować kamery uliczne i drogowe w czasie rzeczywistym. Dzięki temu władze mogą optymalnie wykorzystać transport publiczny, ograniczyć zanieczyszczenie i zarządzać przepływem ruchu.
 2. Myślenie. Sztuczna inteligencja i powiązane z nią technologie, takie jak uczenie maszynowe, głębokie uczenie i przetwarzanie języka naturalnego, mogą analizować i przetwarzać duże ilości danych znacznie szybciej niż człowiek, a w niektórych przypadkach skuteczniej. Władze niektórych państw już wykorzystują te technologie, aby pomóc nauczycielom w procesie nauczania i uczenia się – na przykład poprzez wykonywanie zadań administracyjnych i dostosowanie nauczania do różnych potrzeb uczniów.
 3. Działanie. Sztuczna inteligencja i powiązane technologie, takie jak inteligentna automatyzacja (np. wirtualni asystenci lub chatboty) mogą zdjąć z ludzi ciężar podejmowania prostych decyzji. Daje to pracownikom obsługi więcej czasu na skupienie się na czynnościach, które prowadzą do ulepszenia usług i poprawy doświadczeń obywateli. Na przykład, podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Korei Południowej do udzielania informacji przyjezdnym i sportowcom wykorzystano kilka humanoidalnych robotów wyposażonych w oprogramowanie tłumaczeniowe oparte na sztucznej inteligencji.

Co sztuczna inteligencja oznacza dla zatrudnienia?

Tego rodzaju zastosowania pomogą zbudować zaufanie obywateli do władz państwa i przezwyciężyć występujące w społeczeństwie przekonanie, że interakcje z nimi są trudne. Aby jednak utrzymać to zaufanie, władze państw muszą jasno wskazać zarówno pracownikom, jak i obywatelom, że sztuczna inteligencja nie oznacza masowej likwidacji miejsc pracy. W swoim najnowszym sprawozdaniu Światowe Forum Ekonomiczne zauważyło, że technologie związane ze sztuczną inteligencją mogą zastąpić 75 milionów prozaicznych lub powtarzalnych rodzajów pracy. Mogą jednak także stworzyć 133 mln nowych miejsc pracy wymagających większych umiejętności lub kreatywności.

Na przykład, technologie AI mogą rozpoznawać, rozumieć i wyciągać wnioski z dużej ilości nieustrukturyzowanych danych. W rezultacie urzędnicy państwowi, w szczególności w działach planowania, HR, obsługi klienta i zaopatrzenia, staną się kierownikami modeli AI – monitorując i w razie potrzeby korygując ich działania. Będą także w stanie wykorzystać uzyskane wnioski do podejmowania bardziej uzasadnionych decyzji i lepszej alokacji zasobów.

Tak więc chociaż sztuczna inteligencja może wyeliminować zapotrzebowanie na pracowników wykonujących rutynowe zadania lub pracę fizyczną, ogólnie rzecz biorąc wzbogaci ona ludzką inteligencję – a nie ją zastąpi.

AI w akcji

Naszym zdaniem władze państw korzystające mądrze ze sztucznej inteligencji mogą przezwyciężyć obecne wyzwania i przeobrazić życie obywateli. W serii artykułów przyjrzymy się sześciu obszarom, w których może się to wydarzyć. Zajmiemy się także koniecznością objęcia AI regulacjami krajowymi i możliwościami skutecznego wprowadzenia systemów opartych na AI.

Poniżej wymieniliśmy te sześć obszarów, każdy uzupełniając przykładem zaczerpniętym z życia.

 1. Usprawnienie zarządzania finansami publicznymi
  Brytyjski Departament Pracy i Emerytur przetestował stosowanie algorytmów do identyfikowania i zwalczania przestępców oszukujących system świadczeń. Algorytmy były w stanie pośród miliardów pozycji danych wskazać zdublowane tożsamości. Wdrażając je w całym systemie świadczeń, urzędnicy mają nadzieję zapobiec stratom rzędu milionów funtów.

 2. Budowanie miast przyszłości
  Singapur intensywnie pracuje nad wprowadzeniem na drogi autonomicznych taksówek w ramach inicjatywy Smart Nation. Zbudowano nawet miniaturowe miasteczko jako park do testowania samojezdnych autobusów. Celem jest zmniejszenie zależności mieszkańców od samochodów, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zapewnienie mieszkańcom szybszej i łatwiejszej komunikacji miejskiej.

 3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli
  Policja w prefekturze Kanagawa w Japonii planuje przetestować działania prewencyjne przed Olimpiadą w Tokio w 2020 roku. Oparty na AI system policyjny będzie analizować zbiory big data, aby sprawdzić, czy ten sam sprawca nie stoi za kilkoma przestępstwami. Przewidzi także, gdzie i kiedy może dojść do popełnienia przestępstwa. Działając na podstawie tych informacji, urzędnicy zmniejszą przestępczość i uczynią Tokio bezpieczniejszym miastem.

 4. Usprawnienie obrony i bezpieczeństwa narodowego
  Badacze z Massachusetts Institute of Technology w USA współpracowali ze start-upem z branży technologicznej System ten pomoże urzędnikom zapobiegać lukom bezpieczeństwa poprzez wczesne podejmowanie decyzji. W perspektywie długoterminowej będą także w stanie udoskonalić system bezpieczeństwa i strategie prewencyjne.

 5. Poprawa doświadczeń obywateli
  Samorządy terytorialne w Danii korzystają ze sztucznej inteligencji do analizy postów umieszczanych przez obywateli w mediach społecznościowych i wskazywania największych problemów, z jakimi sie mierzą. Umożliwia to władzom proaktywne reagowanie na problemy i korzystanie z analityki prewencyjnej do zajęcia się problemami, zanim się jeszcze pojawią.

 6. Pomoc bardziej narażonym obywatelom takim jak dzieci, bezdomni i osoby w nałogach
  Współpracowaliśmy z jedną z londyńskich dzielnic, nad wprowadzeniem pilotażowego systemu opartego na AI, który ma na celu identyfikację dzieci potrzebujących ochrony. System sprawdził się w 85% przypadków i w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy wskazał 1700 rodzin, którym ukierunkowane działania przyniosłyby korzyść.

Gotowi na przyjęcie AI?

Zanim twoja organizacja i obywatele zaczną czerpać korzyści ze sztucznej inteligencji, należy odpowiedzieć na pewne fundamentalne pytania, między innymi:

 • Czy przechowywanie danych i zarządzanie danymi odbywa się w chmurze?
 • Czy możliwa jest integracja danych pochodzących z różnych urzędów?
 • Czy w organizacji stworzono odpowiednie stanowisko, takie jak główny specjalista ds. danych lub cyfryzacji?
 • Czy pracownicy rozumieją, jakie technologie AI są wprowadzane i dlaczego, oraz w jaki sposób wpłynie to na ich pracę?

Odpowiedzi na te pytania pomogą organizacji lepiej zrozumieć jej obecne możliwości i rodzaj pracy potrzebny żeby pójść naprzód

Local Perspective IconLokalna perspektywa

Polska w ostatnich latach podjęła szereg bardzo ambitnych inicjatyw w zakresie cyfryzacji usług publicznych. Obecnie prowadzone działania i plany są bardzo ambitne ale na efekty czasami trzeba dość długo czekać. Przykładem może być wdrożony niedawno system recept elektronicznych – dzisiaj istotnie ułatwia zakup leków przez pacjentów oraz funkcjonowanie systemu refundacji – choć pierwsze plany dla e-recepty powstały z naszym wsparciem w Polsce ponad 10 lat temu.

Pozostaje mieć nadzieję, że wykwalifikowana kadra branży IT w Polsce przyczyni się nie tylko do rozwoju kolejnych centrów usług wspólnych ale również szybkiego rozwoju technologii cyfrowych w obszarze usług publicznych. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze.

 

Local contact

Maciej Ziomek, CFA
EY Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Associate Partner

Podsumowanie

Władze państw mogą korzystać z AI aby zwiększyć skuteczność i sprawność działania, jak również zaoferować obywatelom lepsze, bardziej spersonalizowane usługi. Rządy są jednak także odpowiedzialne za dawanie dobrego przykładu w zakresie korzystania ze sztucznej inteligencji, regulowanie sposobu korzystania z niej przez firmy oraz edukowanie obywateli, aby przygotować ich na wyzwania stawiane przez AI. I co istotne, władze muszą zidentyfikować ryzyko stwarzane przez AI i odpowiednio nim zarządzać.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Kontakt lokalny

EY Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Associate Partner

Połączenie wiedzy branżowej i finansowej – pasjonat infrastruktury – zawodowo i prywatnie. Mąż i ojciec, aktywny krwiodawca.

Powiązane tematy Sektor rządowy i publiczny
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter