Chuyển đổi doanh nghiệp công nghệ số

Trong Ngân hàng & Thị trường Vốn 

Unlock the advantages of the digital era to harness innovation, drive operational efficiencies and grow your business.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp công nghệ số giúp chuyển các công ty dịch vụ tài chính theo mô hình hoạt động tuân thủ, an toàn và được hỗ trợ bởi công nghệ số, làm thay đổi cách thức khách hàng, nhân viên, đối tác và các bên liên quan khác trải nghiệm các hoạt động kinh doanh của công ty.

Các ngân hàng thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp công nghệ số toàn diện có thể đạt được lợi thế cạnh tranh đáng kể:

  • Đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tương lai
  • Thúc đẩy sự linh hoạt trong hoạt động để ứng phó với những kỳ vọng thay đổi của thị trường
  • Giải phóng sự đổi mới ở tốc độ nhanh và quy mô lớn

Chúng tôi kết hợp những hiểu biết chuyên sâu về rủi ro và thách thức pháp lý với kiến thức về các năng lực chuyển đổi mới nhất - bao gồm năng lực phân tích nâng cao và trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu thế hệ tiếp theo, robot, điện toán đám mây, giải pháp chuỗi khối (blockchain), an ninh mạng và các công cụ gia tốc đổi mới - nhằm giúp doanh nghiệp khai phá những lợi thế này một cách nhanh chóng và an toàn.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.