Dịch vụ tư vấn tài chính

Trong Dịch vụ tư vấn

Chúng tôi giúp doanh nghiệp tận dụng các cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng có lợi nhuận, xem xét lại cơ cấu tổ chức và khai thác tiềm năng của thông tin. Ngày nay, các chức năng tài chính phải xem xét cách thức toàn bộ tổ chức — và các yếu tố bên ngoài — tác động đến lợi nhuận.

EY-Parthenon có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Khi đối mặt với các vấn đề kinh doanh phức tạp khiến tăng trưởng bị kìm hãm, chi phí gia tăng, và những rủi ro mới phát sinh, doanh nghiệp không chỉ cần đến các thông lệ tốt hay các giải pháp đơn giản. Để đạt được tăng trưởng dài hạn có lợi nhuận và những hiểu biết giúp gia tăng giá trị, doanh nghiệp cần xem xét lại chiến lược sử dụng nguồn lực để thúc đẩy sự thay đổi có tính chất chuyển đổi. Trong môi trường kinh doanh ngày nay, doanh nghiệp nào trì hoãn hoặc phớt lờ các yêu cầu chuyển đổi rủi ro sẽ khiến tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp chậm lại, mất lợi thế cạnh tranh, hoặc có các hậu quả xấu hơn.

Chuyển đổi chức năng Tài chính là một việc phải được triển khai trong toàn doanh nghiệp. Các chuyên gia Tư vấn Tài chính của chúng tôi, với kiến thức về tài chính, kế toán và công nghệ, có thể giúp doanh nghiệp tận dụng các cơ hội tăng trưởng, cải thiện và bảo vệ doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai. EY điều chỉnh phương pháp và phân phối cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng có thể giúp doanh nghiệp cân nhắc lại cách sử dụng dữ liệu để khai phá những kiến thức kinh doanh có giá trị.

Chúng tôi liên tục phát triển các dịch vụ của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ số đang phát triển nhanh chóng và các mục tiêu ngày càng cao của doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng thực hiện được thay đổi trong một khu vực nhỏ cũng có thể tạo ra một sự khác biệt tích cực rất lớn về tổng thể.

 • Tài chính kinh doanh linh hoạt

  Chúng tôi có thể giúp bộ phận tài chính trở nên thích ứng, hiểu biết, và chi phí hiệu quả thông qua việc khai phá sức mạnh của công nghệ để chuyển đổi công việc kinh doanh của doanh nghiệp.

  Phương pháp tiếp cận Tài chính Kinh doanh Linh hoạt của chúng tôi:

  • Đánh giá và tìm hiểu những khoảng cách giữa môi trường công nghệ hiện tại của doanh nghiệp và tác động của chúng đối với mô hình hoạt động, tổ chức và hiệu quả quy trình của doanh nghiệp.
  • Xây dựng lộ trình xác định rõ ràng các mục tiêu trong tương lai của doanh nghiệp và cách thức quá trình chuyển đổi dựa trên công nghệ có thể giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đó.
  • Hiểu một cách chi tiết các lợi ích kinh doanh tiềm năng và trường hợp kinh doanh tổng thể để có thể đưa ra quyết định đầu tư hay thỏa hiệp phù hợp. Trọng tâm là công nghệ tiên tiến chuẩn từ cả góc độ ERP cũng như nâng cấp công nghệ số, bao gồm các công nghệ như tự động hóa thông minh, robot, trí tuệ nhân tạo, blockchain và các khả năng tương tự khác.
  • Cuối cùng, không thể bỏ qua nhân tố con người với đa dạng loại hình dịch vụ đi kèm tập trung vào quản lý sự thay đổi, hiểu rõ các kỹ năng mới cần có, và giúp mọi người đổi mới cách làm việc và tư duy về công việc.
 • Đội ngũ Xuất sắc

  Đội ngũ Xuất sắc là cách tiếp cận giúp đánh giá nhóm kỹ năng hiện tại của bộ phận tài chính, xác định các cơ hội cải tiến và thực hiện lộ trình để chuẩn bị đội ngũ tài chính cho tương lai.

  Các chuyên gia của EY sử dụng một cách tiếp cận đã được chứng minh là có hiệu quả nhằm:

  • Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu trong nhóm kỹ năng hiện tại của bộ phận tài chính
  • Điều chỉnh các vai trò và trách nhiệm
  • So sánh với những kỳ vọng về các kỹ năng hàng đầu
  • Xác định những kỹ năng còn thiếu hụt
  • Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện
 • Kiểm soát Tài chính Xuất sắc

  Chúng tôi có thể giúp bộ phận tài chính liên kết chặt chẽ hơn với các bộ phận khác và phát triển sự hiểu biết giữa các bên về rủi ro và cơ hội.

  Phương pháp tiếp cận Kiểm soát Tài chính Xuất sắc của chúng tôi giúp doanh nghiệp:

  • Mở rộng quan điểm của các lãnh đạo tài chính để phối hợp chặt chẽ với các phòng ban nội bộ khác trong việc lập kế hoạch hoạt động và đưa ra các quyết định chiến lược, chứ không chỉ theo dõi, báo cáo và quản trị rủi ro.
  • Kết hợp tất cả các yếu tố chính của chức năng kiểm soát hiệu quả: con người, quy trình, chính sách, công nghệ và mô hình thực hiện, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai bộ phận tài chính và kinh doanh.
  • Áp dụng các công nghệ hàng đầu như SAP Finance Simple để thúc đẩy việc thu thập dữ liệu, phân tích và hiểu biết cần thiết nhằm quản lý công việc kinh doanh.
  • Thiết kế và triển khai các mô hình thực hiện chức năng tài chính nhằm xây dựng quy mô và tính nhất quán cần thiết để quản lý trong bối cảnh ngày càng phức tạp.
  • Tích hợp cả các tiêu chuẩn toàn cầu và tình hình thực tế ở địa phương để phục vụ chức năng kiểm soát.
 • Cung cấp Dịch vụ Tài chính Toàn cầu Xuất sắc

  Các mô hình triển khai trong tương lai cho Dịch vụ Kinh doanh Toàn cầu (GBS) có tính toàn cầu, đa chức năng, tích hợp đầy đủ và định hướng quy trình từ đầu đến cuối. Quá trình phát triển hướng tới một tổ chức Dịch vụ Kinh doanh Toàn cầu là một quá trình thay đổi từng bước chứ không phải là một cuộc cách mạng, và theo quan điểm ngày nay, các Dịch vụ Kinh doanh Toàn cầu “đầu-cuối”sẽ đích đến của cả quá trình này.

  Dịch vụ Tài chính Toàn cầu Xuất sắc của chúng tôi giúp giải quyết các vấn đề sau:

  • Thiết lập các dịch vụ chia sẻ tài chính, chuyển đổi từ dịch vụ tài chính sang các dịch vụ chia sẻ đa chức năng trong khu vực, cũng như chuyển đổi từ các dịch vụ chia sẻ đa chức năng sang một Dịch vụ Kinh doanh Toàn cầu (GBS) “đầu cuối” thực sự.
  • Giúp doanh nghiệp xác định mức độ hoàn thiện hiện tại trong hành trình xây dựng GBS của mình theo sáu tiêu chí:

  1. Chiến lược

  2. Tổ chức và địa điểm

  3.  Phạm vi dịch vụ và mức độ hoàn thiện

  4.  Chuyển đổi và cải thiện

  5.  Quy trình và tự động hóa

  6.   Nhân lực và tài năng

  • Thúc đẩy văn hóa định hướng thương mại và cân bằng các mục tiêu cắt giảm chi phí với các khoản đầu tư cho đổi mới quy trình.

  Chúng tôi làm việc với đội ngũ chuyên gia thuộc các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Vận hành, Dịch vụ Tư vấn Nhân lực, Công nghệ, Khách hàng, Rủi ro, Nguồn nhân lực, và Thuế để cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ này một cách nhất quán cho tất cả các bộ phận, trên toàn cầu và theo cách hoàn toàn đồng bộ. Cách tiếp cận “Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao” cải tiến của chúng tôi cho phép doanh nghiệp thiết lập GBS nhanh hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro.

 • Chẩn đoán chức năng tài chính – doanh nghiệp đang kinh doanh ra sao so với các công ty tương tự mình?

  Kết hợp phương pháp so sánh định chuẩn như một công cụ quản lý kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp hiểu cách kinh doanh của mình so với các công ty tương tự. 

  Các dịch vụ so sánh định chuẩn của chúng tôi giúp doanh nghiệp thiết kế và triển khai chương trình để tính toán hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, so sánh với các tiêu chuẩn ngành hoặc các tiêu chuẩn khác có liên quan và xác định các vấn đề chính và cơ hội để cải thiện. Sử dụng kho lưu trữ so sánh định chuẩn với hơn 500.000 điểm phân tích cùng với các tập dữ liệu sâu trong một số lĩnh vực tạo điều kiện cho việc ra quyết định dựa trên thực tế.

Chúng tôi là ai

Bộ phận Tư vấn là một mạng lưới đa dạng gồm các chuyên gia tư vấn và chuyên gia trong ngành với tư duy toàn cầu và văn hóa hợp tác. Chúng tôi làm việc để hiểu rõ các vấn đề của doanh nghiệp và hướng đến đặt các câu hỏi tốt hơn nhằm giúp công việc kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Hãy liên hệ với một trong những chuyên gia Tư vấn của chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp của quý vị.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.