Báo cáo & Tuân thủ Toàn cầu (GCR)

Trong một nền kinh tế toàn cầu hóa với yêu cầu công nghệ số ngày càng tăng từ cơ quan thuế, việc tuân thủ và thực hiện các báo cáo theo quy định phải bắt kịp những xu thế đó.

Chủ đề liên quan Tư vấn Thuế Tuân thủ thuế

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Ngày nay, việc tuân thủ và thực hiện các báo cáo theo quy định đặt ra yêu cầu rất lớn đối với bộ phận thuế và tài chính. Trong khi cố gắng thích ứng với độ phức tạp ngày càng tăng của thế giới công nghệ số và nhu cầu đổi mới, làm thế nào doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ và gia tăng giá trị một cách hiệu quả về mặt chi phí?

Từ “ghi nhận-đến-báo cáo” - nghĩa là, từ việc ghi sổ lại các giao dịch và tài sản đến việc báo cáo cho các bên có quyền lợi liên quan cuối cùng - các đội chuyên gia GCR hoạt động với cách tiếp cận kết hợp giữa kiến thức tài chính và thuế, cân nhắc toàn diện cả vòng đời thuế, để tiến hành các hoạt động tuân thủ và thực hiện các báo cáo theo quy định. Cách tiếp cận này đã được chứng minh là đảm bảo độ chính xác và hiệu quả ở hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, cùng với việc cung cấp các phân tích dữ liệu đem lại góc nhìn chuyên sâu và các bảng biểu báo cáo thể hiện tình hình số liệu tài chính theo thời gian thực, giúp chứng minh được tính tuân thủ của doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

Xuyên suốt các giai đoạn của vòng đời thuế, chúng tôi luôn cố gắng đi trước đón đầu trên đồ thị công nghệ số bằng cách sử dụng công nghệ đẳng cấp thế giới và một phương pháp đã được chuẩn hóa trên toàn cầu. Dữ liệu tốt bắt đầu từ Bảng lương, Sổ sách kế toán và Kế toán của GCR, với các nghĩa vụ tuân thủ và tờ khai thuế chính xác được cung cấp bởi Dịch vụ Tuân thủ Thuế Doanh nghiệp, Kế toán Thuế, Tuân thủ Thuế Gián thu và Báo cáo theo Luật định của GCR.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.