Hỗ trợ tuân thủ và lập hồ sơ giá giao dịch liên kết

Các cơ quan quản lý thuế thu nhập đang tập trung ngày càng nhiều vào các vấn đề giá thị trường cho các giao dịch giữa các bên liên kết. Từ việc chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp chứng minh giá giao dịch thực tế phù hợp với các chính sách, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi còn có thể giúp doanh nghiệp hiểu được những thông lệ và quan điểm của của cơ quan thuế sở tại về vấn đề này ở bất cứ nơi nào doanh nghiệp đang hoạt động hoặc có ý định tiến hành hoạt động kinh doanh.

Chủ đề liên quan Tư vấn Thuế Tuân thủ thuế

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Xác định giá hợp lý và chuẩn bị hồ sơ xác định giá thị trường cho các giao dịch giữa các bên liên kết trong nội bộ tập đoàn để tuân thủ các quy tắc và luật pháp của các quốc gia khác nhau là việc bắt buộc trong việc quản trị rủi ro thuế.

Hồ sơ xác định giá thị trường cho các giao dịch của doanh nghiệp là tuyến phòng thủ đầu tiên giúp doanh nghiệp giải trình về giá cho các giao dịch với các bên liên kết của mình khi bị cơ quan thuế yêu cầu.

Cho dù lựa chọn áp dụng cách tiếp cận tập trung toàn cầu hay cách tiếp cận phi tập trung cho việc chuẩn bị hồ sơ giá giao dịch liên kết, doanh nghiệp cần hiểu rõ mức độ và quy định kiểm tra về giá giao dịch liên kết ở các quốc gia nơi công ty hoạt động để đáp ứng đúng các yêu cầu sở tại, đặc biệt ở nơi có rủi ro cao. Cách tiếp cận dựa trên rủi ro này giúp công ty sắp xếp các chiến lược kinh doanh và thuế phù hợp với hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp.

Chuẩn bị hồ sơ giá giao dịch liên kết

EY đã phát triển TP Web™, một công cụ hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ giá giao dịch liên kết, có thể giúp công ty tinh gọn các quy trình nội bộ và lập báo cáo đáp ứng đúng yêu cầu về chứng từ giá giao dịch liên kết theo BEPS Action 13.

Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbC)

EY cũng đã phát triển một công cụ báo cáo CbC riêng biệt có tên là “CbCR Web™”, giúp công ty tạo dữ liệu báo cáo CbC, theo đúng yêu cầu của BEPS Action 13.

Thực hiện giá giao dịch liên kết – tăng cường hiệu quả nội bộ doanh nghiệp

Vận hành các chính sách giá giao dịch liên kết là một thách thức lớn đối với nhiều công ty đa quốc gia. EY đã phát triển một “bộ khung” các vấn đề cần xem xét nhằm giải quyết thách thức này, có thể được áp dụng nhằm cải thiện việc thực hiện việc xác định giá thị trường cũng như xây dựng các hệ thống và quy trình tích hợp trong toàn bộ chức năng quản lý thuế, quản lý các đơn vị kinh doanh và hoạt động.

Phương pháp tiếp cận linh hoạt của chúng tôi có thể giúp công ty phát triển các biện pháp thực hành bền vững nhằm thực thi, giám sát và báo cáo liên quan đến các giao dịch nội bộ tập đoàn.

Hỗ trợ ở quy mô toàn cầu

Có mặt trên toàn cầu, các chuyên gia tư vấn về giá giao dịch liên kết của chúng tôi, với kiến thức chuyên sâu và rộng khắp về các vấn đề địa phương và khu vực, có thể giúp doanh nghiệp hiểu được các biện pháp và yêu cầu quản lý của cơ quan thuế tại các quốc gia nơi công ty hiện đang hoạt động hoặc đang có kế hoạch hoạt động. Là một phần trong mạng lưới toàn cầu được tích hợp và rộng khắp, các đội ngũ chuyên gia của chúng tôi làm việc liền mạch với nhau từ các văn phòng trên khắp thế giới, đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu toàn cầu và địa phương của công ty.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.