4 min. czytania 3 sty 2023

Cele zrównoważonego rozwoju zostały ogłoszone przez ONZ w ramach Agendy 2030. Ile ich jest i jak je realizować? Na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju? Więcej w artykule. 

zrównoważony rozwój

Na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju? Zrównoważony rozwój – filary i przykłady działań.

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

4 min. czytania 3 sty 2023
Powiązane tematy Consulting Sustainability i ESG

W świecie nowoczesnych technologii i szybkiego rozwoju przedsiębiorstw coraz bardziej istotne stają się wpływ jednostki na zmianę klimatu i dbanie o ekosystem jako całość. Bardziej widoczny i mierzalny jest negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne. Dlatego eksperci coraz głośniej podkreślają, jak dużą rolę odgrywa zadbanie o potrzeby obecnego pokolenia w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem środowiska naturalnego i przyszłości kolejnych pokoleń.

SDG – to to jest?

SDG (Sustainable Development Goals) to zestaw działań mających na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w jego trzech wymiarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Jest to pewnego rodzaju plan na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia są zaspokajane w taki sposób, aby uwzględnić przyszłość następnych pokoleń.

Zasada zrównoważonego rozwoju została opracowana w 2015 roku przez przywódców 193 krajów członkowskich ONZ jako dokument „Przekształcamy nasz świat: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Zawiera on 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ, które wskazują najważniejsze wyzwania naszych czasów w 5 obszarach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Zasada zrównoważonego rozwoju ma na celu wspieranie budowy lepszego świata z korzyścią dla mieszkańców planety.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Ile jest celów zrównoważonego rozwoju?

Agenda 2030 powołuje się na 17 celów zrównoważonego rozwoju. Cele i zadania zrównoważonego rozwoju są kontynuacją Milenijnych Celów Rozwoju, które obowiązywały w latach 2000-2015. Oprócz 17 celów SDG w rezolucją znajduje się też 169 celów pobocznych oraz 232 wskaźniki, które umożliwią pomiar stopnia ich realizacji.

Lista 17 celów zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju 2030 to:

 1. Koniec z ubóstwem.
 2. Zero głodu.
 3. Dobre zdrowie i jakość życia.
 4. Dobra jakość edukacji.
 5. Równość płci.
 6. Czysta woda i warunki sanitarne.
 7. Czysta i dostępna energia.
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca.
 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
 10. Mniej nierówności.
 11. Zrównoważone miasta i społeczności.
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
 13. Działania w dziedzinie klimatu.
 14. Życie pod wodą.
 15. Życie na lądzie.
 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.
 17. Partnerstwa na rzecz celów.

Cele SGD – co się za nimi kryje?

Cele SDG stanowią zintegrowaną wizję zrównoważonego świata. Aby jej zrealizowanie było możliwe, konieczna jest współpraca rządów, sektora prywatnego i społeczności. Szczególnie istotne jest, aby firmy, niezależnie od rozmiaru, rozwiązywały problemy rozwojowe jak najbardziej kreatywnie i innowacyjnie.

Cele zrównoważonego rozwoju 2030 zakładają, że w najbliższych latach uda się zakończyć ubóstwo i zlikwidować nierówności społeczne i niesprawiedliwości. Istotne są również działania na rzecz ochrony klimatu. Choć w wielu krajach już dokonywane są postępy, aby osiągnąć cele SGD potrzeba dużo więcej pracy i świadomości. Lista działań, które należy podjąć, obejmuje niemal wszystkie dziedziny naszego życia.

Cele i zadania zrównoważonego rozwoju – jak je realizować?

Zrównoważony rozwój oznacza pełną równowagę między trzema czynnikami postępu cywilizacyjnego: gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Mówiąc prościej, zrównoważony rozwój to sposób „zarządzania” planetą w taki sposób, aby dobrobyt obecnego pokolenia nie powodował ograniczenia stopnia realizacji potrzeb przyszłych pokoleń. Realizowanie celów zrównoważonego rozwoju powinno odbywać się zarówno na szczeblu państwowym, jak i na poziomie jednostek, tak, aby znaleźć rozwiązanie zapewniające równowagę między wymienionymi wcześniej trzema wymiarami. Podejmowanie racjonalnych decyzji i szukanie optymalnych rozwiązań ma przyczynić się do rozwiązywania problemów globalnych opisanych w 17 celach SGD.

Zrównoważony rozwój możemy osiągnąć m.in. przez:

 • ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych,
 • stopniowe eliminowanie z procesów gospodarczych substancji niebezpiecznych i toksycznych,
 • dążenie do zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu,
 • utrzymywania emisji zanieczyszczeń na możliwie najniższym poziomie.

Cele zrównoważonego rozwoju w Polsce

Polska podobnie jak reszta krajów ONZ zobowiązała się do realizacji założeń wyszczególnionych w Agendzie 2030. Zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym oraz jednostkowym podjęła się włączenia 17 celów zrównoważonego rozwoju do krajowej polityki rozwoju, tworzenia struktury instytucjonalnej, a także zapewnienia monitorowania postępów realizacji. 

Podsumowanie

Metodologia agile przyniosła więc rewolucyjne zmiany nie tylko w kontekście projektowania programowania, ale również w podejściu do wielu projektów. Elastyczność, efektywność, możliwość doskonalenia finalnego produktu w trakcie projektowania, większa kontrola projektu i możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się w trakcie błędy i wyzwania. Korzyści, którymi wyróżnia się metoda agile powodują, że w ostatnich czasach cieszy się ona coraz większą popularnością w dynamicznym świecie biznesu.

Kontakt

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Consulting Sustainability i ESG
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter