Informacja prasowa

1 lip 2024 Warszawa, PL

Empatia kluczem do efektywnego zarządzania

Od przywódcy przyszłości wymagać się będzie, przede wszystkim, umiejętności efektywnej integracji sztucznej inteligencji z kompetencjami ludzkimi oraz empatii czyli najważniejszej cechy liderek i liderów XXI wieku – takie wnioski przynosi najnowszy raport "Przywództwo przyszłości". Powstał on na kanwie wszechstronnego badania przeprowadzonego przez EY Academy of Business we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.

Kontakt dla mediów
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Related topics AI Raporty i analizy

Od przywódcy przyszłości wymagać się będzie, przede wszystkim, umiejętności efektywnej integracji sztucznej inteligencji z kompetencjami ludzkimi oraz empatii czyli najważniejszej cechy liderek i liderów XXI wieku – takie wnioski przynosi najnowszy raport "Przywództwo przyszłości". Powstał on na kanwie wszechstronnego badania przeprowadzonego przez EY Academy of Business we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Zespół ekspertów EY wraz z wybitnymi naukowcami z tej uczelni dokonali pogłębionej analizy opinii przedstawionych przez ponad siedmiuset rynkowych liderek i liderów na temat kluczowych kompetencji i technologii, które będą kształtować efektywne przywództwo w nadchodzących latach.

Autorzy badania dowodzą, że zdolność do zrozumienia i empatycznego reagowania na potrzeby pracowników będzie miała kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania. Wskazało tak 38 proc. ankietowanych. Znaczące jest również podkreślenie przez respondentów kompetencji takich jak postrzeganie holistyczne (24 proc.) oraz komunikacja oparta na współpracy (23 proc.), co odzwierciedla rosnącą potrzebę integracji i synergii w działaniach biznesowych. Również umiejętność budowania zespołów hybrydowych, łączących kompetencje ludzkie z technologicznymi (23 proc.) jest postrzegana jako kluczowa dla przyszłości zarządzania.

Zdecydowana większość uczestników badania (65 proc.) uważa, że największa przewaga sztucznej inteligencji nad człowiekiem to umiejętnośc analizy wielu danych w bardzo krótkim czasie. Odzwierciedla to rosnącą rolę tego rodzaju informacji w prowadzeniu działalności biznesowej. Dopiero na trzecim miejscu w wyborach liderów i liderek znalazła się bardziej twórcza czynność czyli tworzenie przez AI propozycji scenariuszy działań z uwzględnieniem szans i zagrożeń (35 proc. badanych). Oznacza to, że respondenci nie doceniają jeszcze możliwości zastosowania AI jako partnera w podejmowaniu decyzji. Tylko 18 proc. ankietowanych uznało prognozowanie i rekomendowanie działań przez AI jako szansę dla siebie. Zdaniem autorów raportu kadra kierownicza nie dostrzega także, że AI może im pomóc w określaniu priorytetów (tak odpowiedziało tylko 10 proc. badanych). Z kolei jedynie 9 proc. z nich dostrzega w AI narzędzie do zwiększenia ich kreatywności.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Według badania, liderzy i liderki dostrzegają szanse i wyzwania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) w swojej pracy. Uważają, że kluczowe będą kompetencje interpersonalne, adaptacyjne i technologiczne. 41 proc. respondentów zamierza powierzyć sztucznej inteligencji zadania czasochłonne i powtarzalne takie jak pisanie notatek i konsolidacja raportów natomiast jedna trzecia (33 proc.) tworzenie zestawień danych, a niemal tyle samo (32 proc.) wypełnianie raportów i formularzy. Jednym z najważniejszych wniosków dokonanej analizy jest również stwierdzenie, że liderzy i liderki nie chcą przekazywać sztucznej inteligencji zadań związanych z zarządzaniem ludźmi i relacjami między nimi. Mają bowiem bardzo silne przekonania co do zadań, które powinny pozostać w ludzkich rękach, zwłaszcza te, które wymagają empatii, intuicji i interpersonalnych umiejętności. Ponad połowa badanych (52 proc.) nie chce z kolei powierzyć AI dawania feedbacku pracownikom.

EY Academy of Business od 30 lat wspiera ekspertów, menedżerów, liderów oraz ich organizacje w rozwoju wiedzy i kompetencji niezbędnych do odnoszenia sukcesów w bardzo szybko zmieniającym się świecie biznesu. Badanie „Przywództwo przyszłości” powstało z myślą o analizie aktualnych trendów i wyzwań w zakresie przywództwa. Raport z tej analizy dostarcza wielu wskazówek, które pomogą w jeszcze lepszym rozumieniu i zastosowaniu sztucznej inteligencji w zarządzaniu oraz efektywnym wykorzystaniu potencjału pracowników i nowoczesnych technologii w codziennej pracy – mówi Krzysztof Witkowski, Partner Zarządzajacy EY Academy of Business.

W badaniu wzięło udział 720 respondentów, z czego 58,47 proc. kobiet. Dominującą grupą były osoby w wieku 35-44 lat (42 proc,) oraz 25-54 lat (35,69 proc). Zdecydowana większość z nich zamieszkiwała w miastach liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców (59,44 proc.) oraz posiadała wykształcenie wyższe magisterskie (81,11 proc.). Osoby te były zatrudnione w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 osób (39,44 proc.).

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

 EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe