EY - Anna Napierała - Andrzejczak
Ważnym aspektem jest dla mnie wspieranie współpracowników w zarządzaniu ich czasem i osiąganiu odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym.

Anna Napierała-Andrzejczak

EY Polska, Audyt, Partner

Ania zarządza Działem Audytu EY SSC w Poznaniu. Specjalizuje się w audycie centrów usług wspólnych.

Anna Napierała-Andrzejczak jest Partnerką w Dziale Audytu SSC EY w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Nadzoruje również badania grupowe międzynarodowych Grup Kapitałowych współpracując z Centrami Usług Wspólnych (SSC) zlokalizowanymi w całej Polsce.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. 

Jak Anna wciela w życie misję EY: "building a better working world"

W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na jakości, budowaniu relacji zarówno z zespołem, jak i z moimi klientami, a także rozwijam innowacyjne pomysły, które zwiększają efektywność i pomagają w lepszym zarządzaniu naszą pracą.

Dodatkowo ważnym aspektem jest dla mnie wspieranie współpracowników w zarządzaniu ich czasem i osiąganiu odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Kontakt