EY - Dorota

Dorota Pokrop

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Szef zespołu ds. podatków pośrednich w EY Polska i regionalny lider ds. podatków pośrednich (CESA)

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Dorota posiada bogate, ponad 18-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie VAT, ceł, akcyzy oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
Doświadczenie Doroty obejmuje projekty dot. m.in. digitalizacji podatków pośrednich (np. mapowanie kodów podatkowych, rozwiązania dla SAP i innych systemów ERP odpowiadające na wyzwania związane z podatkami pośrednimi).
Dorota reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami (w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej).
Dorota sprawuje ogólną odpowiedzialność za relacje z klientami i kompleksową ofertę podatkową dla dużych klientów międzynarodowych (np. Nokia, Ericsson, Huawei, Daimler, BASF, Michelin, Goodyear, Bridgestone).
Brała udział w projektach transgranicznych zarówno jako członek zespołu, jak i jako lider zespołu, dlatego też jest dobrze zintegrowana z międzynarodową siecią biur EY za granicą.

Ponadto Dorota jest autorką wielu publikacji prasowych z zakresu polskich i międzynarodowych systemów podatkowych oraz współautorką komentarzy do dyrektywy VAT i polskiego prawa VAT.
Dorota jest również wykładowcą wielu konferencji z zakresu podatków oraz wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu podatków (2020 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019 - Uczelnia Łazarskiego).
Została trzykrotnie wyróżniona nagrodzona w rankingu na najlepszego doradę podatkowego (VAT) w czołowym ogólnopolskim Dzienniku Gazety Prawnej (2017,2018,2019).

Kontakt