EY - Ewelina Warchulska
Utrzymywanie prawidłowego balansu pomiędzy życiem zawodowym i osobistym umożliwia budowanie lepszego i efektywniejszego środowiska pracy.

Ewelina Warchulska

EY Polska, Assurance, Partnerka

Specjalistka w obszarze audytów spółek działających w środowisku SSC/GBS.

Specjalizacje MSSF
Biuro Kraków, PL

W EY odpowiedzialna za usługi audytowe dla klientów sektora centrum usług wspólnych, w szczególności z branży Oil & Gas oraz IT.

Partnerka. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Specjalizuje się w badaniu spółek działających w środowisku SSC / GBS.

Przeprowadzała badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań spółek z rożnych branż, w szczególności z branży paliwowej, energetycznej oraz IT. Uczestniczyła również w pracach związanych z procesem pierwszej oferty publicznej.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończyła kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta. 

Jak Ewelina wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Utrzymywanie prawidłowego balansu pomiędzy życiem zawodowym i osobistym umożliwia budowanie lepszego i efektywniejszego środowiska pracy. Stawianie własnych granic oraz szanownie granic innych pomaga nam być bardziej produktywnym i jednocześnie budować szczęśliwszą i zdrowszą kulturę pracy. Takie podejście przynosi korzyści zarówno społeczności EY, jak i naszym klientom oraz społeczeństwu rozumianego jako całość.

Kontakt