EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Consultant

Magda Frąckowiak

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Consultant

Doświadczony specjalista w zakresie dochodzeń. Łączy prawniczą edukację z doświadczeniem w obszarze audytu finansowego i kontrolingu. Kiedy tylko może, podróżuje i spędza czas ze swoją rodziną.

Biuro Warszawa, PL

Magda jest Doświadczonym Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Dołączyła do praktyki EY w 2018 roku.

Posiada czteroletnie doświadczenie zdobyte w audycie finansowym i audycie śledczym. Zajmuje się przeprowadzaniem dochodzeń, weryfikacją systemów kontroli wewnętrznych i projektów mających na celu wprowadzenie mechanizmów zapobiegających nieprawidłowościom. Magda mówi biegle po angielsku i hiszpańsku.

Kontakt