EY - Monika

Monika Szkapiak

EY Polska, Risk Consulting, Manager

Ekspert ubezpieczeniowy z ponad 13-letnim doświadczeniem. Prywatnie lubi podróżować i poznawać różne kultury oraz obyczaje.

Biuro Warszawa, PL

W EY zajmuje się doradztwem dla sektora ubezpieczeniowego w zakresie tematów związanych z wymogami Wypłacalność II, IFRS 17 oraz ESG. Brała udział w projektach dla spółek z Polski, Niemiec, Słowenii, Irlandii oraz Włoch.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmowała się tematami związanymi z działalnością zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, takimi jak zarządzanie ryzykiem, outsourcing, raportowanie wg wymogów Wypłacalność II i PSR. Przez kilka lat współpracowała również z EIOPA.

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Contact us