Triển khai IFRS 17

Trong Bảo hiểm

IFRS 17 là thay đổi về chuẩn mực báo cáo kế toán bảo hiểm lớn nhất sau nhiều thập kỷ. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi là những người hiểu rõ các vấn đề liên quan đến IFRS 17 từ cả góc độ kinh doanh và kỹ thuật. Chúng tôi có thể làm việc với doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp đạt được sự tuân thủ trong chuẩn mực kế toán mới, và phù hợp với các chương trình chuyển đổi tài chính của doanh nghiệp.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Một mặt IFRS 17 đặt ra nhiều thách thức lớn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, mặt khác nó cũng chính là cơ hội để hiện đại hóa và nâng cấp công nghệ và năng lực dữ liệu trong các hoạt động tài chính, rủi ro và tính toán phí bảo hiểm. Tùy thuộc vào cách các doanh nghiệp bảo hiểm lựa chọn cách tiếp cận trong vấn đề tuân thủ, mức độ tác động lên dữ liệu kế toán, các hệ thống và các quy trình cốt lõi là rất lớn.Tùy thuộc vào cách các tập đoàn doanh nghiệp bảo hiểm lựa chọn cách tiếp cận trong vấn đề tuân thủ, mức độ tác động lên dữ liệu kế toán cốt lõi, các hệ thống và các quy trình cốt lõi là rất lớn.

Các đội chuyên gia của EY sẽ mang đến kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc từ cả góc độ kỹ thuật và chuyên môn, và chúng tôi làm việc với doanh nghiệp để đạt được sự tuân thủ IFRS 17 một cách hiệu quả, một cách chiến lược và phù hợp với các chương trình chuyển đổi tài chính và rủi ro của doanh nghiệp cũng như các mục tiêu kinh doanh lớn hơn. Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm đang tìm kiếm một cách tiếp cận táo bạo hơn, chúng tôi không chỉ dừng lại ở vấn đề tuân thủ mà làm việc sâu hơn để tự động hóa các báo cáo và tích hợp chuyển đổi các chức năng tài chính, quản trị rủi ro và tính phí bảo hiểm để tạo ra giá trị lâu dài cho hoạt động kinh doanh.Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm đang tìm kiếm một cách tiếp cận táo bạo hơn, chúng tôi không chỉ dừng lại ở vấn đề tuân thủ mà làm việc sâu hơn để tự động hóa các báo cáo và tích hợp chuyển đổi các chức năng tài chính, quản trị rủi ro và tính phí bảo hiểm để tạo ra giá trị lâu dài cho hoạt động kinh doanh.

Vì sao nên chọn EY làm đối tác triển khai IFRS 17 của doanh nghiệp?

Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp lên kế hoạch cần thiết cho việc thay đổi và hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy việc triển khai IFRS 17 thành công bằng cách cung cấp:

  • Những hiểu biết sâu rộng về tác động của IFRS đối với các doanh nghiệp bảo hiểm
  • Cách tiếp cận tập trung trong việc phát triển các mô hình hoạt động được hỗ trợ bởi công nghệ giúp tích hợp các chức năng tài chính và tính toán phí bảo hiểm
  • Kiến thức sâu rộng về các giải pháp khác nhau và khả năng của các nhà cung cấp cùng với những phương pháp tiếp cận đã được minh chứng đối với việc đánh giá, lựa chọn các công cụ và công nghệ phù hợp.
  • Liên minh và hợp tác với những công ty công nghệ hàng đầu
  • Kinh nghiệm trong việc xây dựng các giải pháp IFRS 17 thành công và tích hợp các hoạt động tài chính và tính phí bảo hiểm
  • Kết hợp đa dạng các kỹ năng và kinh nghiệm để đạt được sự tuân thủ cần thiết
  • Kế hoạch triển khai khẩn trương các giải pháp nhằm chuyển đổi thời gian thành giá trị và làm giảm rủi ro triển khai

Phát lại phần trao đổi trực tuyến IFRS 17: Dự thảo trình bày về các thay đổi được đề xuất

Vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 7 năm 2019, chúng tôi đã thảo luận về các đề xuất sửa đổi Chuẩn mực này và các tác động của nó đối với các doanh nghiệp bảo hiểm và ngành bảo hiểm.

 

Watch the replay

Hiển thị văn bản

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.