Dịch vụ kế toán

Cho dù công ty của bạn kinh doanh với phạm vi đa quốc gia hay chỉ tại một quốc gia, các chuyên gia tài chính và thuế đều được kỳ vọng thấu hiểu những lĩnh vực rộng lớn mới trong khi vẫn duy trì tầm nhìn rộng khắp doanh nghiệp trong suốt vòng đời thuế.

Chủ đề liên quan Tư vấn Thuế Tuân thủ thuế

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Các chuyên gia tài chính của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp xây dựng một nền tảng dữ liệu vững mạnh để cải thiện hiệu quả của các quy trình báo cáo và tuân thủ của doanh nghiệp, bất kể quy mô doanh nghiệp là vừa hay lớn. Dịch vụ hỗ trợ hoạt động chúng tôi cung cấp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khóa sổ cuối năm, chất lượng thông tin cho mục đích kiểm toán, và chất lượng của dữ liệu thuế cho việc kinh doanh, việc làm hoặc công bố thuế doanh nghiệp.

Chúng tôi có thể hỗ trợ khi doanh nghiệp chuẩn bị cho công tác báo cáo địa phương trong quá trình chuyển đổi tài chính hoặc trong giai đoạn tăng trưởng mạnh. Chúng tôi làm việc với doanh nghiệp để chuẩn bị hiệu quả cả báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo riêng lẻ, giảm sự gián đoạn cuối năm và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trinh kiểm toán suôn sẻ. 

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.