Lập kế hoạch thuế nội địa

Dịch vụ hỗ trợ lập kế hoạch thuế nội địa của EY gắn liền với các dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch thuế toàn cầu. Mạng lưới các chuyên gia của EY cung cấp các dịch vụ tư vấn mang tầm đa quốc gia và dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, với góc nhìn chuyên sâu, nhất quán, và xem xét toàn diện mọi giai đoạn của vòng đời thuế: từ việc lập kế hoạch, ghi chép sổ sách kế toán, thực hiện các báo tuân thủ theo quy định, đến giải quyết các tranh cãi về thuế.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Dịch vụ Thuế Doanh nghiệp của EY được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tư vấn và tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong hàng loạt các vấn đề như tư vấn và lập kế hoạch thuế dựa trên kiến thức thực tiễn trong nước và góc nhìn chuyên sâu về từng lĩnh vực, ngành kinh doanh cụ thể.

Các chuyên gia thuế của EY, với góc nhìn và kỹ năng đa dạng, có thể cung cấp các dịch vụ liền mạch để vượt qua tất cả các thách thức về thuế từ lập kế hoạch, kế toán tài chính, thực hiện báo cáo tuân thủ thuế và duy trì mối quan hệ hiệu quả với cơ quan thuế.

Các chuyên gia tài năng, với phương pháp toàn cầu nhất quán và cam kết không thay đổi về chất lượng dịch vụ của EY sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng một nền tảng báo cáo tuân thủ thuế hiệu quả và chiến lược thuế bền vững, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được các kỳ vọng của mình.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.