Lập kế hoạch thuế gián thu

Mặc dù thuế gián thu là một phần của cuộc sống hàng ngày ở hầu hết các quốc gia, nhưng sự gia tăng của các công nghệ mới và mở rộng thương mại toàn cầu đã làm tăng thêm mức độ phức tạp của loại thuế này.

Chủ đề liên quan Thuế Lập kế hoạch thuế

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

EY có một mạng lưới các chuyên gia thuế gián thu tận tụy ở quy mô toàn cầu có thể cung cấp cho doanh nghiệp các hỗ trợ liền mạch, nhất quán, phát hiện các vấn đề rủi ro cũng như thời điểm lập kế hoạch bền vững trong suốt vòng đời thuế gián thu.

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hiệu quả và nhanh chóng các vấn đề thuế xuyên quốc gia ở hiện tại và tương lai, từ thương mại toàn cầu, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), thuế xuất nhập khẩu, thuế trên phí bảo hiểm, cho đến thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt. Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp trong việc đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trên quy mô toàn thế giới.

Quản lý sự phát triển của thuế gián thu

Báo cáo lãnh đạo về tư duy thuế gián thu toàn cầu mới của chúng tôi đưa ra lý do tại sao thuế gián tiếp đang trở thành một trong những loại thuế cần quan tâm hàng đầu.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.