Bilde av Charlotte Voldsund

Charlotte Voldsund

Consultant, Climate Change and Sustainability Services (CCaSS), EY Norge

Tror på en helhetlig tilnærming til bærekraft i næringslivet, med hjerte for lokal verdiskaping.

Kontor Bodø, NO

Som konsulent i EYs bærekraftsteam har Charlotte erfaring med dobbel vesentlighetsanalyser, bærekraftsattestering – og rapportering, samt implementering av EUs bærekraftsdirektiv CSRD. Hun er spesielt involvert i prosjekter innenfor sjømatsektoren, med en bachelorgrad i fiskeri- og havbruksvitenskap og erfaring fra flere ledd i verdikjeden for akvakultur.

Kontakt Charlotte