Bilde av Gro Nyhus

Gro Nyhus

Compliance Officer, Risk Management, EY Norge

EY-familiemedlem med et spesialisert ansvar, som deltar i sport og utendørsaktiviteter. Foretrekker fjellvandring og setter familien høyest av alt.

Kontor Oslo, NO

Gro fungerer som en støttefunksjon for å hjelpe EY Norge med å nå sine strategiske mål og operasjonelle oppgaver, samtidig som hun minimerer organisasjonens risikoeksponering. Hennes rolle involverer beskyttelse av eiendeler og forretningsverdier, samt fremme av operasjonell effektivitet. Gro samarbeider tett med hele organisasjonen for å sikre at deres daglige virksomhet drives effektivt.

Hun har tidligere hatt stillinger som Chief Quality Officer, Project Management Office Director, Senior Project Manager og Finance Officer/Manager. Gro har en Master of Business Administration med spesialisering i strategi og risikostyring.

Building a better working world – slik gjør Gro en forskjell

"Å møte alle personer som kommer i ens vei med samme respekt og åpenhet som jeg selv ønsker å bli mottatt med, er det mitt bidrag til en bedre arbeids verden. Ved å hver dag gjøre mitt beste i å møte alle med respekt, uten å ta kortvinte løsninger for å forstå hver enkelt, eller å ta i bruk mulige mis-persepsjoner jeg kanskje har. Det er til syvende og sist mitt ansvar å bli vurdert som respektfull og støttende person for mennesker rundt meg. Hva en viser i møter med mennesker, er oftest hva som vises tilbake".

Kontakt Gro