Bilde av Ingunn Borlaug, Manager i Climate Change and Sustainability Services

Ingunn Borlaug

Manager, CCaSS, EY Norge

Manager med bakgrunn fra både finansiell og ikke-finansiell rapportering. Ingunn bistår selskaper med å vinne tillit i samfunnet gjennom deres bærekraftsrapportering.

Kontor Oslo, NO

Ingunn er Manager i EYs Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) og har vært en del av EY i snart fem år. Hun jobber med bærekraftsrelaterte tjenester til et bredt spekter av kunder, og leverer tjenester knyttet til blant annet bærekraftsrapportering, attestasjon av bærekraftsrapporter, strategiutvikling og internkontroller.

For å videreutvikle selskapers bærekraftsrapportering leverer Ingunn også tjenester knyttet til regulatoriske rapporteringskrav som CSRD, EUs taksonomien, SFDR, regnskapsloven §3-3c, norsk åpenhetslov, og hjelper kunder med å forstå kompleksiteten i kravene og hvordan de implementeres i organisasjonen.

Ingunn er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen, Universitetet i Agder.

Building a better working world – slik utgjør Ingunn en forskjell

Ingunn har fokus på å bygge en bedre verden gjennom inkludering, åpenhet, tillit og samarbeid med både kollegaer og kunder. Hun mener også at en bedre verden skapes gjennom bærekraftig praksis, hvor selskapers bærekraftsrapportering er et av flere viktige virkemiddler som tvinger gjennom handlinger med positiv påvirkning på omverden, samtidig som det kan sikre selskapets langsiktige verdiskapning på tilsvarende måte som selskapers finansielle rapportering.

Kontakt Ingunn