2 min. czytania 10 cze 2022

Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego 2022

Autor Jarosław Wajer

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

2 min. czytania 10 cze 2022

Najnowszy raport EY Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego Polska 2022 prezentuje stan informowania o kwestiach klimatycznych przez liderów naszej gospodarki. Eksperci EY przeanalizowali niemal 60 raportów największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, należących do sektorów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu. 

Ocenie został poddany sposób ujawniania informacji zgodnych z Rekomendacjami Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). EY prowadzi to badanie na całym świecie już od kilku lat i do tej pory przeanalizowano raporty kilku tysięcy przedsiębiorstw.

Łagodzenie zmian klimatu jest najważniejszą potrzebą naszego pokolenia, a ograniczanie jego skutków i adaptacja gospodarki oraz przedsiębiorstw do zmian klimatycznych jest nowym, kluczowym obszarem zarządzania strategicznego. 

Ma to swoje odzwierciedlenie chociażby w podwojeniu w 2022 roku liczby organizacji wskazujących cele klimatyczne w ramach Science Based Targets initiative do poziomu ponad 2 tysięcy podmiotów. 

Zgodnie z powszechnie stosowaną zasadą podwójnej istotności w relacji biznes – klimat przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę dwie perspektywy:

  • Wpływ działalności przedsiębiorstwa na klimat, w tym emisja gazów cieplarnianych i podejmowane działania dekarbonizacyjne.
  • Wpływ zmian klimatycznych i transformacji do gospodarki niskoemisyjnej na działalność przedsiębiorstwa, włącznie ze zrozumieniem zagrożeń oraz szans z nich wynikających, a także odpowiednimi działaniami dostosowawczymi na poziomie strategii, modelu biznesowego oraz operacji.

Rekomendacje TCFD są unikalnym i kompleksowym rozwiązaniem umożliwiającym ujęcie obu perspektyw zarówno w ramach działań wewnętrznych poszczególnych przedsiębiorstw, jak i dokonywania wysokich jakościowo ujawnień dla zewnętrznych interesariuszy. Potwierdzenie powyższego widać w ogłoszonej w ostatnim czasie implementacji Rekomendacji TCFD jako podstawy do powstających standardów raportowania w ramach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy opracowywanych przez International Sustainability Standards Board. Jednocześnie mając na uwadze aktualizację wytycznych wdrożeniowych Rekomendacji TCFD w październiku 2021 roku warto zaznaczyć, że oczekiwania wobec przedsiębiorstw będą tylko rosły.

750557023

Raport EY

 

Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego 2022

Pobierz raport

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Wdrożenie zintegrowanego podejścia do kwestii klimatycznych – obejmującego działania dekarbonizacyjne i strategiczne zarządzanie ryzykiem klimatycznym – będzie kluczowe dla budowy nowych lub utrzymania obecnych przewag konkurencyjnych, niezależnie od sektora działalności.

Wszyscy stoimy przed największą dla naszego pokolenia transformacją. Od dzisiejszych decyzji zależy przyszłość naszej planety i organizacji którymi zarządzamy.

Niniejszy raport zawiera omówienie wyników naszego badania, a także pełen zakres wskazówek i inspiracji związanych z wdrożeniem Rekomendacji TCFD oraz zarządzania klimatycznego w działalność przedsiębiorstw.  

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Jarosław Wajer

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter