7 min. czytania 15 cze 2022
Podatek cyfrowy

Polski Ład – zmiany w przepisach, zmiany w wysokości wynagrodzeń

Autor Dagmara Leonik

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Dagmara jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy i podatków dochodowych.

7 min. czytania 15 cze 2022
Prezydent podpisał zmiany w przepisach ustawy o PIT. Oznacza to, iż dolna stawka podatku za rok 2022 wynosić będzie nie 17%, a 12%, przy zachowaniu 30.000 zł kwoty wolnej od podatku. Polski Ład 2.0 ma wejść w życie już 1 lipca 2022 r. 

Koniec ulgi dla klasy średniej i obniżka PIT

Zgodnie z nowelizacją płatnicy od 1 lipca 2022 r. nie będą zobligowani do naliczania ulgi dla klasy średniej, a sama ulga zostanie zlikwidowana. Wyjątkowo możliwe będzie jednak skorzystanie z ulgi podatkowej za rok 2022, jeżeli okaże się ona korzystniejsza dla podatnika niż zasady wprowadzone na mocy Polskiego Ładu 2.0. W takim przypadku obowiązek obliczenia hipotetycznego podatku za rok podatkowy 2022 spoczywać będzie na naczelniku urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Jak wynika z nowelizacji ulga dla klasy średniej zostanie zniesiona w odniesieniu do dochodów (przychodów) uzyskanych już od 1 stycznia 2022 r. Nie oznacza to jednak obowiązku dokonania korekt przez płatników w odniesieniu do już naliczonej ulgi dla klasy średniej. Z kolei podatnicy nie uwzględnią tej ulgi przy rocznym rozliczeniu PIT za 2022 rok.

Jednocześnie, aby zniwelować negatywny wpływ uchylenia ulgi dla klasy średniej, rząd zapowiedział obniżenie podatku PIT z 17% do 12%, co będzie równoznaczne ze zmianą kwoty zmniejszającej podatek, która wyniesie w skali roku 3600 zł, a nie jak do tej pory 5100 zł.

PIT-2 – czy konieczne będzie jego składanie?

W dalszym ciągu, aby płatnik potrącał kwotę zmniejszającą podatek konieczne będzie złożenie przez podatnika PIT-2, a zatem oświadczenia uprawniającego płatnika do potrącania kwoty zmniejszającej podatek.

Jednakże, jak wynika z nowelizacji, PIT-2 składać będą mogli również podatnicy uzyskujący przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście, a zatem m.in. z umów zlecenia, o dzieło, czy z kontraktów menedżerskich.

Dodatkowo, zgodnie z ustawą nowelizującą, oświadczenie PIT-2 podatnik będzie mógł złożyć maksymalnie trzem płatnikom, a nie tak jak dotychczas tylko jednemu. W takim przypadku w oświadczeniu podatnik musi wskazać, że płatnik jest usprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 jednemu płatnikowi będzie to zatem kwota 300 zł, albo
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 dwóm płatnikom będzie to zatem kwota 150 zł, albo
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 trzem płatnikom będzie to zatem kwota 100 zł. 

Co z zaliczkami na podatek dochodowy?

Po wejściu w życie zmian wynikających z Polskiego Ładu 2.0 płatnicy nie będą już zobowiązani podwójnie liczyć i porównywać zaliczek na PIT, tj. według zasad z 2021 i z 2022 r. W uchwalonej ustawie znalazł się również wprost przepis mówiący o uchyleniu art. 53a ustawy o PIT, na mocy którego wprowadzono mechanizm podwójnego liczenia i porównywania zaliczek, a którego próżno było szukać w projekcie Polskiego Ładu 2.0. W ten sposób wyeliminowane ma zostać ryzyko dużych dopłat w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Wydaje się zatem, że zamiarem jest uproszczenie liczenia zaliczek na PIT za rok 2022 i odejście od podwójnych obliczeń i porównywania sytuacji danego pracownika w roku 2022 w stosunku do roku 2021.

Co istotne, w myśl przepisów nowelizacji, jeżeli płatnik pobierze w lipcu 2022 r. zaliczkę na PIT na podstawie przepisów obowiązujących na dzień 30 czerwca 2022 r., a nie przekaże jej jeszcze na rachunek urzędu skarbowego, zobowiązany będzie niezwłocznie zwrócić podatnikowi tę jej część, która przekroczy zaliczkę obliczoną już na podstawie przepisów Polskiego Ładu 2.0.

Czy w takim razie wynagrodzenia netto wzrosną?

Wraz z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu 1.0 mogliśmy wyodrębnić trzy grupy podatników, których zmiany te dotykały w różny sposób. Do pierwszej zaliczyć można podatników, dla których nowy system okazał się korzystny, a ich wynagrodzenie wzrosło, do drugiej - tych, dla których zmiany okazały się neutralne, a zmiana wynagrodzenia netto nie była odczuwalna. Jednak dla pewnej części podatników był to negatywny zabieg, a wynagrodzenie netto tej grupy uległo obniżeniu w porównaniu do roku ubiegłego (2021).

Sprawdziliśmy, jaki wpływ będą miały nadchodzące zmiany na wynagrodzenia pracowników. Przedstawiamy kilka scenariuszy wraz z tabelami, w których znajdują się szczegółowe obliczenia zarówno przed zmianami, a także po kolejnych zmianach. 

 • Scenariusz 1

  Założenia:

  • Wynagrodzenie miesięczne brutto: 3 010 PLN
  • Koszty uzyskania przychodu: 250 PLN
  • Kwota zmniejszająca podatek (PIT-2): podatnik złożył oświadczenie 
   

  Zasady obowiązujące do 31.12.2021

  Zasady obowiązujące do 30.06.2022

  Zasady obowiązujące od 1.07.2022

  Wynagrodzenie miesięczne brutto

  3 010,00

  3 010,00

  3 010,00

  Podstawa ubezpieczenia emerytalno-rentowego

  3 010,00

  3 010,00

  3 010,00

  Składka emerytalna

  293,78

  293,78

  293,78

  Składka rentowa

  45,15

   

  45,15

  45,15

  Składka chorobowa

  73,75

  73,75

  73,75

  Składki społeczne razem

  412,68

  412,68

  412,68

  Podstawa ubezpieczenie zdrowotnego

  2 597,32

  2 597,32

  2 597,32

  Składka zdrowotna 9%

  233,76

  233,76

  233,76

  Składka zdrowotna odliczana 7,75%

  201,29

  Brak

  Brak

  KUP

  250,00

  250,00

  250,00

  Ulga podatkowa

  43,76

  425,00

  300,00

  Ulga dla klasy średniej

  Brak

  0,00

  Brak

  Podstawa podatku

  2 347,00

  2 347,00

  2 347,00

  % Stawki podatku

  17%

  17%

  12%

  Zaliczka na podatek

  154,00

  0,00

  0,00

  Nadpłata/niedopłata podatku do rozliczenia w zeznaniu rocznym

  Brak

  0,00

  Brak

  Wynagrodzenie netto

  2 209,56

  2 363,56

  2 363,56

 • Scenariusz 2

  Założenia:

  • Wynagrodzenie miesięczne brutto: 5 000 PLN
  • Koszty uzyskania przychodu: 250 PLN
  • Kwota zmniejszająca podatek (PIT-2): podatnik złożył oświadczenie
   

  Zasady obowiązujące do 31.12.2021

  Zasady obowiązujące do 30.06.2022

  Zasady obowiązujące od 1.07.2022

  Wynagrodzenie miesięczne brutto

  5 000,00

  5 000,00

  5 000,00

  Podstawa ubezpieczenia emerytalno-rentowego

  5 000,00

  5 000,00

  5 000,00

  Składka emerytalna

  488,00

  488,00

  488,00

  Składka rentowa

  75,00

  75,00

  75,00

  Składka chorobowa

  122,50

  122,50

  122,50

  Składki społeczne razem

  685,50

  685,50

  685,50

  Podstawa ubezpieczenie zdrowotnego

  4 314,50

  4 314,50

  4 314,50

  Składka zdrowotna 9%

  388,31

  388,31

  388,31

  Składka zdrowotna odliczana 7,75%

  334,37

  Brak

  Brak

  KUP

  250,00

  250,00

  250,00

  Ulga podatkowa

  43,76

  425,00

  300,00

  Ulga dla klasy średniej

  Brak

  0,00

  Brak

  Podstawa podatku

  4 065,00

  4 065,00

  4 065,00

  % Stawki podatku

  17%

  17%

  12%

  Zaliczka na podatek

  313,00

  266,00

  188,00

  Nadpłata/niedopłata podatku do rozliczenia w zeznaniu rocznym

  Brak

  0,00

  Brak

  Wynagrodzenie netto

  3 613,19

  3 660,19

  3 738,19

 • Scenariusz 3

  Założenia:

  • Wynagrodzenie miesięczne brutto: 8 500 PLN
  • Koszty uzyskania przychodu: 250 PLN
  • Kwota zmniejszająca podatek (PIT-2): podatnik złożył oświadczenie 
   

  Zasady obowiązujące do 31.12.2021

  Zasady obowiązujące do 30.06.2022

  Zasady obowiązujące od 1.07.2022

  Wynagrodzenie miesięczne brutto

  8 500,00

  8 500,00

  8 500,00

  Podstawa ubezpieczenia emerytalno-rentowego

  8 500,00

  8 500,00

  8 500,00

  Składka emerytalna

  829,60

  829,60

  829,60

  Składka rentowa

  127,50

  127,50

  127,50

  Składka chorobowa

  208,25

  208,25

  208,25

  Składki społeczne razem

  1 165,35

  1 165,35

  1 165,35

  Podstawa ubezpieczenie zdrowotnego

  7 334,65

  7 334,65

  7 334,65

  Składka zdrowotna 9%

  660,12

  660,12

  660,12

  Składka zdrowotna odliczana 7,75%

  568,44

  Brak

  Brak

  KUP

  250,00

  250,00

  250,00

  Ulga podatkowa

  43,76

  425,00

  300,00

  Ulga dla klasy średniej

  Brak

  1 101,76

  Brak

  Podstawa podatku

  7 085,00

  5 983,00

  7 085,00

  % Stawki podatku

  17%

  17%

  12%

  Zaliczka na podatek

  592,00

  592,00

  550,00

  Nadpłata/niedopłata podatku do rozliczenia w zeznaniu rocznym

  Brak

  0,00

  Brak

  Wynagrodzenie netto

  6 082,53

  6 082,53

  6 124,53

 • Scenariusz 4

  Założenia:

  • Wynagrodzenie miesięczne brutto: 9 900 PLN
  • Koszty uzyskania przychodu: 250 PLN
  • Kwota zmniejszająca podatek (PIT-2): podatnik złożył oświadczenie 
   

  Zasady obowiązujące do 31.12.2021

  Zasady obowiązujące do 30.06.2022

  Zasady obowiązujące od 1.07.2022

  Wynagrodzenie miesięczne brutto

  9 900,00

   

  9 900,00

  9 900,00

  Podstawa ubezpieczenia emerytalno-rentowego

  9 900,00

  9 900,00

  9 900,00

  Składka emerytalna

  966,24

  966,24

  966,24

  Składka rentowa

  148,50

  148,50

  148,50

  Składka chorobowa

  242,55

  242,55

  242,55

  Składki społeczne razem

  1 357,29

  1 357,29

  1 357,29

  Podstawa ubezpieczenie zdrowotnego

  8 542,71

  8 542,71

  8 542,71

  Składka zdrowotna 9%

  768,84

  768,84

  768,84

  Składka zdrowotna odliczana 7,75%

  662,06

  Brak

  Brak

  KUP

  250,00

  250,00

  250,00

  Ulga podatkowa

  43,76

  425,00

  300,00

  Ulga dla klasy średniej

  Brak

  537,82

  Brak

  Podstawa podatku

  8 293,00

  7 755,00

  8 293,00

  % Stawki podatku

  17%

  17%

  12%

  Zaliczka na podatek

  704,00

  893,00

  695,00

  Nadpłata/niedopłata podatku do rozliczenia w zeznaniu rocznym

  Brak

  -82,00

  Brak

  Wynagrodzenie netto

  7 069,87

  6 880,87

  7 078,87

 • Scenariusz 5

  Założenia:

  • Wynagrodzenie miesięczne brutto: 12 000 PLN
  • Koszty uzyskania przychodu: 250 PLN
  • Kwota zmniejszająca podatek (PIT-2): podatnik złożył oświadczenie 
   

  Zasady obowiązujące do 31.12.2021

  Zasady obowiązujące do 30.06.2022

  Zasady obowiązujące od 1.07.2022

  Wynagrodzenie miesięczne brutto

  12 000,00

  12 000,00

  12 000,00

  Podstawa ubezpieczenia emerytalno-rentowego

  12 000,00

  12 000,00

  12 000,00

  Składka emerytalna

  1 171,20

  1 171,20

  1 171,20

  Składka rentowa

  180,00

  180,00

  180,00

  Składka chorobowa

  294,00

  294,00

  294,00

  Składki społeczne razem

  1 645,20

  1 645,20

  1 645,20

  Podstawa ubezpieczenie zdrowotnego

  10 354,80

  10 354,80

  10 354,80

  Składka zdrowotna 9%

  931,93

  931,93

  931,93

  Składka zdrowotna odliczana 7,75%

  802,50

  Brak

  Brak

  KUP

  250,00

  250,00

  250,00

  Ulga podatkowa

  43,76

  425,00

  300,00

  Ulga dla klasy średniej

  Brak

  0,00

  Brak

  Podstawa podatku

  10 105,00

  10 105,00

  10 105,00

  % Stawki podatku

  17%

  17%

  12%

  Zaliczka na podatek

  872,00

  1 293,00

  913,00

  Nadpłata/niedopłata podatku do rozliczenia w zeznaniu rocznym

  Brak

  0,00

  Brak

  Wynagrodzenie netto

  8 550,87

  8 129,87

  8 509,87

 • Scenariusz 6

  Założenia:

  • Wynagrodzenie miesięczne brutto: 18 000 PLN
  • Koszty uzyskania przychodu: 250 PLN
  • Kwota zmniejszająca podatek (PIT-2): podatnik złożył oświadczenie 
   

  Zasady obowiązujące do 31.12.2021

  Zasady obowiązujące do 30.06.2022

  Zasady obowiązujące od 1.07.2022

  Wynagrodzenie miesięczne brutto

  18 000,00

  18 000,00

  18 000,00

  Podstawa ubezpieczenia emerytalno-rentowego

  18 000,00

  18 000,00

  18 000,00

  Składka emerytalna

  1 756,80

  1 756,80

  1 756,80

  Składka rentowa

  270,00

  270,00

  270,00

  Składka chorobowa

  441,00

  441,00

  441,00

  Składki społeczne razem

  2 467,80

  2 467,80

  2 467,80

  Podstawa ubezpieczenie zdrowotnego

  15 532,20

  15 532,20

  15 532,20

  Składka zdrowotna 9%

  1 397,90

  1 397,90

  1 397,90

  Składka zdrowotna odliczana 7,75%

  1 203,75

  Brak

  Brak

  KUP

  250,00

  250,00

  250,00

  Ulga podatkowa

  43,76

  425,00

  300,00

  Ulga dla klasy średniej

  Brak

  0,00

  Brak

  Podstawa podatku

  15 282,00

  15 282,00

  15 282,00

  % Stawki podatku

  17%

  17%

  12%

  Zaliczka na podatek

  1 350,00

  2 173,00

  1 534,00

  Nadpłata/niedopłata podatku do rozliczenia w zeznaniu rocznym

  Brak

  - 7 022,00

  Brak

  Wynagrodzenie netto

  12 784,30

  11 961,30

  12 600,30

 

Okiem eksperta EY

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Polskiego Ładu 2.0. większość podatników zyska, a ich miesięczne wynagrodzenia netto będą wyższe w porównaniu do roku 2021, czy okresu od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022. Jednak wciąż będzie grupa podatników, dla której nowelizacja nie będzie korzystna, a ich wynagrodzenie miesięczne w porównaniu do tego, które otrzymywali w 2021 roku w dalszym ciągu będzie niższe.

Wzrost wynagrodzeń zawdzięczać należy przede wszystkim obniżeniu stawki podatkowej z 17% na 12%. W konsekwencji obniżenia stawki PIT, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku nie będzie już, aż tak dotkliwy dla podatników jak po wejściu w życie Polskiego Ładu 1.0. Dodatkowo, pozostawienie zwiększonej kwoty wolnej od podatku (30 000 zł/rocznie) oraz podwyższonego pierwszego progu podatkowego (120 000 zł/rocznie) sprawi, iż zmiany wynikające z Polskiego Ładu 2.0. będą korzystane dla szerokiej grupy podatników.

Niemniej jednak w związku z licznymi i dokonywanymi w krótkich odstępach czasu zmianami ustawy o PIT, prawidłowe naliczenie wynagrodzeń pracowników w roku 2022 wymagać będzie sprawnego poruszania się w gąszczu zawiłych przepisów. Z kolei rozliczenie PIT za rok 2022 może okazać się nie lada wyzwaniem.

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Obniżka podatku PIT z 17% do 12%, czy likwidacja ulgi dla klasy średniej to jedne z największych zmian zawartcch w nowelizacji Polskiego Ładu, która wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.  Sprawdziliśmy, jaki wpływ będą miały zmiany na wynagrodzenia pracowników. 

Kontakt

Masz pytania i wątpliwości związane z wyliczaniem wynagrodzeń po wejściu w życie zmian od 1 stycznia 2022 r.?

 

Zapraszamy do kontaktu.

Informacje

Autor Dagmara Leonik

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Dagmara jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy i podatków dochodowych.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter